Ovixan

Galenica

Kortikosteroid, gruppe III (sterke).

ATC-nr.: D07A C13

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 R03B A07
Mometason
 
PNEC: 0,014 μg/liter
Salgsvekt: 16,295635 kg
Miljørisiko: Bruk av mometason gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Mometason har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Mometason brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2017) er utarbeidet av MSD.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KREM 0,1%: 1 g inneh.: Mometasonfuroat 1 mg, renset kokosolje, stearinsyre, cetostearylalkohol, makrogolstearat, glyserolmonostearat 40-55, propylenglykol, vannfritt natriumsitrat (for pH-justering), vannfri sitronsyre (for pH-justering), renset vann.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av inflammatoriske hudsykdommer som responderer på topisk behandling med glukokortikoider, f.eks. atopisk dermatitt og psoriasis (unntatt utbredt plakkpsoriasis).

Dosering

Voksne, inkl. eldre, og barn ≥6 år: Appliseres i et tynt lag på de affiserte hudområder én gang daglig. Appliseringshyppigheten skal reduseres gradvis. Ved oppnådd klinisk bedring, er bruk av et mindre potent kortikosteroid ofte foretrukket. Bør ikke appliseres i ansiktet såfremt det ikke skjer under tett oppfølging av lege. Bør ikke brukes i lange perioder (>3 uker) eller på store områder (>20% av kroppsoverflaten). Hos barn skal maks. 10% av kroppsoverflaten behandles.
Spesielle pasientgrupper: Barn <6 år: Vanligvis ikke anbefalt til barn <6 år pga. mangel på relevante sikkerhetsdata.
Administrering: Topisk bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre kortikosteroider. Ansiktsrosen, acne vulgaris, hudatrofi, perioral dermatitt, perianal og genital pruritt, bleieutslett, bakterieinfeksjoner (f.eks. impetigo), virusinfeksjoner (f.eks. herpes simplex, herpes zoster og vannkopper) og soppinfeksjoner (f.eks. candida eller dermatofytt), varicella, tuberkulose, syfilis eller vaksinasjonsreaksjoner. Skal ikke brukes på sår eller på ulcerert hud.

Forsiktighetsregler

Ved irritasjon eller sensibilisering, bør behandlingen seponeres og erstattes av annen hensiktsmessig behandling. Inneholder propylenglykol som kan gi hudirritasjon, og cetostearylalkohol som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontaktdermatitt). Glukokortikoider kan endre utseende på noen lesjoner og vanskeliggjøre riktig diagnostisering, og kan også forsinke tilheling. Ved infeksjon skal hensiktsmessig behandling med sopp- eller antibakterielle midler igangsettes. Hvis ikke hurtig forbedring oppnås, skal kortikosteroidet seponeres inntil infeksjonen er under tilfredsstillende kontroll. Systemisk absorpsjon: Systemisk absorpsjon kan forårsake reversibel undertrykking av hypothalamus-hypofyse-binyre (HPA)-aksen, med potensiell glukokortikoidmangel etter seponering. Manifestasjoner av Cushings syndrom, hyperglykemi og glukosuri kan også forekomme ved systemisk absorpsjon. Pasienter som påfører preparatet på store overflater eller under okklusjon, bør vurderes regelmessig for undertrykking av HPA-aksen. Lokal og systemisk toksisitet er særlig vanlig etter lang og kontinuerlig bruk på store områder av skadet hud, i fleksurer og med polytenokklusjon. Okklusjonsbehandling skal ikke brukes i ansiktet. Ved bruk i ansiktet skal behandlingen begrenses til 5 dager. Kontinuerlig langtidsbehandling bør unngås. Psoriasis: Topiske steroider kan være farlige ved psoriasis, bl.a. pga. rebound-forverring etter toleranseutvikling, risiko for sentralisert pustular psoriasis og utvikling av lokal eller systemisk toksisitet, pga. svekket barrierefunksjon i huden. Ved psoriasis er det viktig med nøyaktig rettledning av pasienten. Brå seponering: Når langtidsbehandling med potente glukokortikoider seponeres, kan rebound-forhold forekomme i form av dermatitt med intensiv rødming og svie, og brennende fornemmelse. Dette kan unngås ved gradvis nedtrapping av behandlingen. Synsforstyrrelser: Ikke til oftalmisk bruk. Skal ikke påføres øyelokkene pga. potensiell risiko for glaukom eller subkapsulær katarakt. Synsforstyrrelser er rapportert ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Barn: Brukes med forsiktighet. Anbefales ikke til barn <2 år da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Bivirkninger som er rapportert ved systemisk bruk av kortikosteroider, deriblant hemming av binyrebarken, kan også forekomme ved lokal bruk av kortikosteroider, spesielt hos barn. Kronisk behandling med glukokortikoider kan påvirke vekst og utvikling. Behandling med okklusive bandasjer skal ikke brukes.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kortikosteroider passerer placenta. Kliniske data på bruk av mometasonfuroat under graviditet mangler. Dyrestudier har vist teratogene effekter etter oral administrering. Potensiell risiko hos mennesker er ukjent. Selv om systemisk eksponering er begrenset, skal mometasonfuroat kun brukes under graviditet etter grundig nytte-/risikovurdering. Mindre potente kortikosteroider bør forskrives dersom store kroppsoverflater skal behandles i lengre tid.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Ved bruk til ammende, skal risiko og nytte være grundig vurdert. Kremen skal ikke påføres bryst eller tilstøtende hud under amming.
Fertilitet: Ingen kjente effekter.
Mometason

Bivirkninger

Glukokortikoider for topisk bruk: Svært sjeldne (<1/10 000): Hjerte/kar: Telangiektasi. Hud: Pruritus. Infeksiøse: Follikulitt. Nevrologiske: Brennende følelse. Ukjent frekvens: Hud: Allergisk kontaktdermatitt, perioral dermatitt, hypopigmentering, hypertrikose, striae, maserasjon av hud, miliaria, akneiforme reaksjoner, lokal hudatrofi, irritasjon, papuløs og rosacea dermatitt (i ansiktet), sensible kapillærer (ekkymose), tørrhet, overfølsomhet (mometason). Infeksiøse: Sekundær infeksjon, furunkulose. Nevrologiske: Parestesi. Øye: Tåkesyn. Øvrige: Smerte og reaksjoner på administreringsstedet. Økt risiko for systemiske effekter og lokale bivirkninger ved hyppig administrering, ved langvarig behandling eller behandling av store områder, samt ved okklusjonsbehandling eller behandling av intertriginøse områder. Hypo- eller hyperpigmentering er i sjeldne tilfeller rapportert i forbindelse med annen kortisonmedisinering, og kan derfor forekomme ved bruk av mometasonfuroat. Bivirkninger som er rapportert ved systemisk behandling med glukokortikoider, inkl. binyresuppresjon, kan også forekomme ved topisk bruk av kortikosteroider. Behandling av omfattende psoriasis eller plutselig seponering av et potent kortikosteroid etter lengre tids behandling, kan indusere pustuløs eller erytroderm psoriasis. Oppblussing av eksem kan forekomme som en rebound-effekt etter brå seponering. Pga. stor hudoverflate i forhold til kroppsvekt kan barn være mer utsatt for HPA-suppresjon og Cushings syndrom enn voksne. Kronisk behandling med glukokortikoider kan innvirke på barns vekst og utvikling. Intrakraniell hypertensjon (kan manifesteres som bulende fontaneller, hodepine og bilateralt papilleødem) er rapportert hos barn som behandles med topiske glukokortikoider.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Steroidinnholdet i hver beholder er så lavt at det har liten eller ingen toksisk virkning ved utilsiktet oralt inntak. Svært langvarig bruk av topiske glukokortikoider kan undertrykke HPA-aksen, og forårsake sekundær binyrebarksuppresjon. Ved suppresjon av HPA-aksen bør administreringshyppigheten reduseres, eller behandlingen seponeres og nødvendige tiltak vurderes.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For glukokortikoider H02A B

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antiinflammatorisk, antipruritisk og antiallergisk effekt.
Absorpsjon: Systemisk absorpsjon <1%.

Sist endret: 12.01.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.10.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Ovixan, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,1%30 g
039590
SPC_ICONBlå resept
-
79,00C
100 g
504891
SPC_ICONBlå resept
-
175,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acne vulgaris (akne, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

follikulitt (hårkjertelbetennelse, hårsekkbetennelse, hårrotsbetennelse): Betennelse i hårsekkene, den delen av overhuden som omslutter roten til et hår.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

furunkulose (hårfollikkelbetennelse i flere hårfollikler): Hårfollikkelbetennelse.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

glukosuri (glykosuri): Sukker i urinen. Glukose finnes normalt i svært lav konsentrasjon i urinen, men konsentrasjonen øker kraftig ved visse sykdomstilstander som for eksempel diabetes mellitus og ved nyreskader.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

herpes zoster (helvetesild): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hpa-akse (hypothalamus-hypofyse-binyre (hpa)-akse, hypothalamus-hypofyse-binyre-akse): (HPA: Hypothalamic-Pituitary-Adrenal) En tenkt akse mellom hypothalamus, hypofyse og binyrer; 3 organer som via hormoner/signalstoff påvirker hverandre og regulerer kroppsfunksjoner som metabolisme, hjerte-karsystem, immunsystem, CNS og reproduksjon.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impetigo (brennkopper): Bakterieinfeksjon som skyldes stafylokokker eller hemolytiske streptokokker. Typiske symptomer er små blemmer som sprekker og dekkes av en gulaktig skorpe. Sees oftest i ansiktet, særlig rundt nese og munn, og på armer/ben.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

telangiektasi (teleangiektasi, sprengte blodkar): Vanlig hudforandring med utvidede og små blodårer.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

varicella (vannkopper): Smitsom virussykdom (Varicella-zoster virus) som kjennetegnes av feber og utslett.