Antiflogistikum.

ATC-nr.: M02A A10

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøk

Opplæringsmateriell og veiledning ved bruk
Miljørisiko i Norge
 M01A E03
Ketoprofen
 
PNEC: 1,78 μg/liter
Salgsvekt: 272,4312 kg
Miljørisiko: Bruk av ketoprofen gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ketoprofen har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ketoprofen er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.12.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

GEL 2,5%: 1 g gel inneh.: Ketoprofen 25 mg, etanol 95% 320 mg, karboksypolymetylen, trietanolamin, lavendelolje, renset vann.


Indikasjoner

Milde til moderate lokale smerter i forbindelse med overflatiske bløtdelskader.

Dosering

Voksne: Gelen appliseres på det smertefulle eller betente området 2-3 ganger daglig. Mengde gel tilpasses slik at det smertefulle området dekkes, men bør ikke overstige 15 g pr. dag (7,5 g tilsvarer ca. 14 cm gelstrek). Behandlingens varighet bør ikke overstige 1 uke.
Administrering: Gelen masseres inn i huden i noen minutter. Hendene må vaskes grundig etter påføring.

Kontraindikasjoner

Tidligere fotosensitivitetsreaksjon. Kjente overfølsomhetsreaksjoner (f.eks. symptomer på astma eller allergisk rhinitt) for ketoprofen, fenofibrat, tiaprofensyre, acetylsalisylsyre, andre NSAID eller noen av hjelpestoffene. Tidligere hudallergier mot ketoprofen, tiaprofensyre, fenofibrat, UV-blokkere eller parfyme. Eksponering for sollys, selv ved overskyet vær, og UV-lys fra solarium, under behandling og 2 uker senere. Patologisk forandret hud i det området som trenger behandling, som eksem, akne, infisert hud eller åpne sår. Graviditet i 3. trimester.

Forsiktighetsregler

Skal brukes med forsiktighet ved redusert nyre-, hjerte- eller leverfunksjon. Gelen må ikke brukes under okklusive bandasjer. Må ikke komme i kontakt med slimhinner eller øyne. Behandlingen avbrytes hvis utslett inntrer. Direkte sollys, også solarium, skal unngås på applikasjonsområdet under og i 2 uker etter behandling. Anbefalt behandlingsvarighet skal ikke overskrides, da risiko for kontaktdermatitt og fotosensitivitetsreaksjoner øker over tid. Behandlingen bør avbrytes umiddelbart ved hudreaksjoner, inkl. kutane reaksjoner, etter samtidig administrering av produkter som inneholder oktokrylen. Det anbefales å beskytte det behandlede området med klær ved bruk av preparatet, og 2 uker etter behandling for å unngå risiko for fotosensitivitet. Dokumentasjon for behandling av barn mangler.

Graviditet, amming og fertilitet

Se Orudis «sanofi-aventis» depotkapsler.
Ketoprofen

Bivirkninger

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Erytem, kløe, eksem, brennende følelse i huden. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Fotosensitivitetsreaksjoner og urticaria. Mer alvorlige reaksjoner som bulløst eller flyktenulært eksem som kan spres eller bli generalisert er rapportert. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Immunsystemet: Anafylaktisk sjokk, angioødem, hypersensitivitetsreaksjoner. Nyre/urinveier: Tilfeller av forverring av allerede eksisterende nyresvikt.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Hvis gelen ved uhell blir inntatt oralt, kan dette gi systemiske bivirkninger avhengig av mengden som er inntatt. Se Orudis «sanofi-aventis» depotkapsler.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For ketoprofen M01A E03

Egenskaper

Klassifisering: Fenylpropionsyrederivat, et ikke-steroid antiinflammatorisk middel med analgetisk effekt.
Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen, leukotriensyntesen og trombocyttaggregasjon. Virkningsmekanismen er ikke helt klarlagt.
Absorpsjon: Langsomt til sirkulasjonen. Plasmakonsentrasjonen som oppnås er ca. 30-60 ganger lavere enn den ved peroral administrering. Biotilgjengeligheten er ca. 5% av den som oppnås ved peroral administrering.
Proteinbinding: 99%.
Fordeling: Store individuelle variasjoner i vevskonsentrasjonene i det appliserte området (synovialt vev, kapsulært vev, intrakapsulært vev).
Metabolisme: 65-85% i form av glukuronidkonjugat.
Utskillelse: Hovedsakelig som glukuronidat i urin. 1-8% utskilles i feces.

Sist endret: 26.09.2013
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.05.2013

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Orudis, GEL:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
2,5%60 g
167547
-
-
85,70CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiflogistikum (antiflogistika): Betennelsesdempende legemiddel.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.