Oraqix

Dentsply


Lokalanestetikum til odontologisk bruk.

N01B B20 (Prilokain, Lidokain)PERIODONTALGEL 25 mg/25 mg: 1 g inneh.: Lidokain 25 mg, prilokain 25 mg, poloksamer 188, poloksamer 407, fortynnet saltsyre til pH-justering, renset vann.


Indikasjoner

Til voksne for lokalisert anestesi i periodontallommer ved diagnostikk og behandling som lommedybdesondering, tannstenfjerning og rotplanering.

Dosering

Voksne >18 år, inkl. eldre: 1 sylinderampulle (1,7 g) eller mindre til en kvadrant av tannområdet. Maks. dose pr. behandlingsøkt: 5 sylinderampuller (8,5 g gel, 212,5 g lidokainbase, 212,5 g prilokainbase). Fyll periodontallommene vha. dentalsprøyte og vedlagte stumpe applikator til gelen synes ved tannkjøttkanten. Vent 1/2 minutt før behandlingen begynner. Anestesien varer ca. 20 minutter ved sondering av lommedybdene. Kan påføres på nytt ved behov. Da de systemtoksiske effektene er additive, anbefales ikke ytterligere lokalanestesi ved samme behandlingsøkt dersom maks. dose er gitt.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Ikke undersøkt og bruk anbefales ikke.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Skal være en væske ved administrering. Ved geldannelse, må ampullen legges i kjøleskap til gelen er blitt flytende, og luftboblen i ampullen beveger seg hvis ampullen vippes. Kan bli ugjennomsiktig ved <5°C, men får tilbake opprinnelige utseende ved romtemperatur. Bruk ikke sylinderampullevarmere. Kun til engangsbruk, ev. rester skal kastes.
Administrering: Til periodontal bruk. Skal ikke injiseres.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller lokalanestetika av amidtypen. Kongenital eller idiopatisk methemoglobinemi, residiverende porfyri.

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon, alvorlig nedsatt impulsdannelse og -overledning i hjertet (f.eks. AV-blokk grad II eller III, uttalt bradykardi) og hos pasienter i remisjon etter porfyri eller asymptomatiske bærere av muterte gener ansvarlige for porfyriutvikling. Glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel og kongenital/idiopatisk methemoglobinemi gir økt risiko for legemiddelindusert methemoglobinemi. Bruk hos barn og ungdom er ikke undersøkt. Methemoglobinemi er rapportert hos barn ved kombinasjon av lidokain og prilokain. Kan forårsake øyeirritasjon og abrasjon, unngå kontakt. Ved øyekontakt må øynene skylles umiddelbart med vann eller natriumkloridoppløsning og beskyttes til følelsen er tilbake. Bruk kan føre til blokkering av alle følelser i det behandlede området, og utilsiktet spredning kan forårsake nummenhet i munnslimhinnen. Unngå at overflødig gel spres i munn og svelg. Pasienten må unngå utilsiktet traume i det behandlede området og eksponering for ekstrem varme eller kulde, samt avstå fra mat og drikke til fullstendig følelse er tilbake. Skal ikke brukes på sår eller ved akutte infeksjoner i munnhulen. Personer som påfører eller tar bort gelen skal unngå kontakt for å hindre utvikling av overfølsomhet. Kan påvirke tester for substanser som er forbudte hos idrettsutøvere og gi falske positive resultater.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Lidokain og prilokain passerer placenta. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt nødvendig.
Amming: Utskilles i morsmelk i små mengder. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Amming kan fortsette etter behandling.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeDysgeusi (inkl. vond eller bitter smak i inntil 4 timer etter administrering)
Mindre vanligeKvalme
Generelle
VanligeErytem1, hypoestesi1, irritasjon1, lokale smerter1, sår1, ømhet1
Mindre vanligeLokal anestesi1, pulsering1, svie1, vesikler1, ødem1
Ukjent frekvensAllergiske reaksjoner (for det meste vist seg som hudutslett, gingival erytem og hevelser. Av og til har alvorlige reaksjoner forekommet, som strupeødem og anafylaktiske reaksjoner)
Nevrologiske
VanligeHodepine
Mindre vanligeSvimmelhet
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDysgeusi (inkl. vond eller bitter smak i inntil 4 timer etter administrering)
GenerelleErytem1, hypoestesi1, irritasjon1, lokale smerter1, sår1, ømhet1
NevrologiskeHodepine
Mindre vanlige
GastrointestinaleKvalme
GenerelleLokal anestesi1, pulsering1, svie1, vesikler1, ødem1
NevrologiskeSvimmelhet
Ukjent frekvens
GenerelleAllergiske reaksjoner (for det meste vist seg som hudutslett, gingival erytem og hevelser. Av og til har alvorlige reaksjoner forekommet, som strupeødem og anafylaktiske reaksjoner)

1Dvs. symptomer i munnhulen.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Samtidig administrering av andre lokalanestetika kan forårsake overdosering med systemtoksiske reaksjoner.

Egenskaper

Klassifisering: Lokalanestetikum av amidtypen, kombinasjonspreparat med lidokain og prilokain.
Virkningsmekanisme: Lokalblokade av nerveimpulser ved hemming av spenningsavhengige natriumkanaler i nervefibermembranene.
Absorpsjon: Tmax for begge substanser er 30 minutter (etter enkeltdose) og 200 minutter (etter maks. dose gitt over 3 timer), biotilgjengelighet ca. 20-40%.
Proteinbinding: 70% og 40% for hhv. lidokain og prilokain.
Halveringstid: Hhv. 3,6 timer og 2,8 timer, virkning etter ca. 30 sekunder, virketid ca. 20 minutter, plasmaclearance hhv. 950 ml/minutt og 2370 ml/minutt.
Metabolisme: I lever, prilokain har også omfattende ekstrahepatisk metabolisme. Pga. omfattende levermetabolisme er farmakokinetikken til lidokain og prilokain avhengig av leverfunksjonen. T1/2 til lidokain kan mer enn fordobles ved nedsatt leverfunksjon.
Utskillelse: I urin. Metabolitter kan akkumuleres ved nedsatt nyrefunksjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses. Til engangsbruk.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Oraqix, PERIODONTALGEL:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg/25 mg20 stk. (sylinderamp.)
023409
-
-
1422,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.03.2016