Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

ØYEDRÅPER, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Olopatadinhydroklorid tilsv. olopatadin 1 mg, benzalkoniumklorid, natriumklorid, dinatriumfosfatdodekahydrat, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering), renset vann til 1 ml.


Indikasjoner

Behandling av okulære tegn og symptomer på sesongbetinget allergisk konjunktivitt.

Dosering

Voksne, inkl. eldre, ungdom og barn ≥3 år
1 dråpe i berørt øye/øyne 2 ganger daglig (hver 8. time). Behandlingen kan foregå i opptil 4 måneder, dersom dette anses nødvendig.
Administrering Til okulær bruk. Dersom olopatadin brukes samtidig med andre øyepreparat, må preparatene administreres med minst 5 minutters mellomrom. Øyesalver bør påføres sist. Kontaktlinsebrukere, se Forsiktighetsregler.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Olopatadin absorberes systemisk i små mengder. Hvis det forekommer tegn på alvorlige bivirkninger eller overfølsomhet, skal behandlingen avbrytes. Opatanol inneholder benzalkoniumklorid, som kan forårsake øyeirritasjon og misfarge myke kontaktlinser. Kontaktlinser bør derfor tas ut før drypping og ikke gjeninnsettes før 15 minutter etter innstillasjon. Unngå kontakt med myke kontaktlinser. Benzalkoniumklorid kan også forårsake punktkeratitt og/eller toksisk ulcerøs keratopati. Hyppig eller langvarig bruk overvåkes nøye.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen eller begrenset mengde data fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter etter systemisk administrering. Anbefales ikke under graviditet, og fertile kvinner skal bruke prevensjon.
AmmingDyredata har vist utskillelse i melk ved oral administrering. En risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Skal ikke brukes under amming.
FertilitetStudier er ikke utført.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper og miljø

KlassifiseringEt potent antiallergikum/antihistamin som virker via flere ulike virkningsmekanismer.
VirkningsmekanismeHistamin-H1-reseptorantagonist. Forebygger histaminindusert inflammatorisk cytokinproduksjon. In vitro-forsøk tyder på at olopatadin kan virke på humane konjunktivale mastceller ved å hemme frigivelsen av proinflammatoriske mediatorer. Det er sett at olopatadin brukt som øyedråper reduserer nasale tegn og symptomer. Slike tegn og symptomer, forekommer ofte samtidig med sesongbetinget allergisk konjunktivitt.
AbsorpsjonMinimal systemisk absorpsjon med plasmakonsentrasjoner i intervallet fra <0,5 ng/ml-1,3 ng/ml.
Halveringstid8-12 timer gitt peroralt.
UtskillelseFortrinnsvis via nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Åpnet flaske skal brukes innen 4 uker.

 

Pakninger, priser og refusjon

Opatanol, ØYEDRÅPER, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 mg/ml 5 ml (plastflaske)
007921
Blå resept 116,60 (trinnpris 94,20) C
3 × 5 ml (plastflaske)
007957
Blå resept 277,20 (trinnpris 210,10) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Opatanol ØYEDRÅPER, oppløsning 1 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.04.2018


Sist endret: 14.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)