Oftagel

Santen


Kunstig tårevæske.

S01X A20 (Karbomer)



Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

ØYEGEL, flaske 2,5 mg/g: 1 g inneh.: Karbomer 974P 2,5 mg, benzalkoniumklorid, sorbitol, lysinmonohydrat, natriumacetattrihydrat, polyvinylalkohol, vann til injeksjonsvæsker.


ØYEGEL, endosebeholdere 2,5 mg/g: 1 g inneh.: Karbomer 974P 2,5 mg, sorbitol, lysinmonohydrat, natriumacetattrihydrat, polyvinylalkohol, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av syndromet «tørre øyne».

Dosering

Voksne, inkl. eldre
1 dråpe dryppes i hvert øye 1-4 ganger daglig, med regelmessige intervaller, alt etter grad av øyebesvær.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn og ungdom ≤18 år: Sikkerhet og effekt med samme doser anbefalt for voksne er etablert gjennom klinisk erfaring.
Administrering 1 dråpe gel dryppes i nedre konjunktivalsekk. Dråpespissen skal ikke berøre øyet eller øyelokket, se pakningsvedlegg. Ved bruk av flere øyedråper, bør de administreres med 15 minutters mellomrom. Oftagel bør administreres sist. Øyegel, flaske: Etter drypping settes korken på og flasken oppbevares loddrett med dråpespissen nedover slik at det blir lettere å få ut dråper ved neste drypping. Øyegel, endosebeholdere: Kun til engangsbruk. Inneholder nok til behandling av begge øynene. Skal kastes etter bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved fortsatt/forverring av symptomer bør pasienten vurderes av lege. Hjelpestoffer: Flaske: Inneholder benzalkoniumklorid som kan absorberes av og misfarge myke kontaktlinser. Kontaktlinser bør derfor fjernes før drypping, og ikke gjeninnsettes før etter 30 minutter. Benzalkoniumklorid har i sjeldne tilfeller ført til keratophatia punctata og/eller ulcererende keropati. Benzalkoniumklorid kan gi øyeirritasjon ved langvarig bruk, spesielt ved tørre øyne eller hornhinnesykdom. Bilkjøring og bruk av maskiner: Uklart syn kan forekomme i noen minutter etter drypping, og pasienten bør vente til dette har gått over.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIkke undersøkt. Forsiktighet bør utvises.
AmmingIkke undersøkt. Forsiktighet bør utvises.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

KlassifiseringFlytende øyegel basert på hydrofil polymer med høy molekylvekt.
VirkningsmekanismeDanner en gjennomsiktig, smørende og fuktende film på øyets overflate som midlertidig kompenserer for utilstrekkelig tåreproduksjon. pH (7,3) og osmolalitet tilsvarer normal tårefilm. Viskositet (700 mPas) er større enn for kunstig tårevæske, og inndrypping behøves ikke så ofte.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved ≤25°C og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Flaske: Holdbarhet etter åpning: 4 uker.

 

Pakninger, priser og refusjon

Oftagel, ØYEGEL, flaske:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
2,5 mg/g 10 g (plastflaske m/dråpespiss)
404426
Blå resept * F

Oftagel, ØYEGEL, endosebeholdere:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
2,5 mg/g 30 × 0,5 g (endosebeholdere)
022845
Blå resept * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Oftagel ØYEGEL, endosebeholdere 2,5 mg/g

Gå til godkjent preparatomtale

Oftagel ØYEGEL, flaske 2,5 mg/g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.05.2021


Sist endret: 03.06.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)