Oculac i endosebeholdere

Laboratoires Théa


Kunstig tårevæske.

S01X A20 (Povidon)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Povidon 50 mg, borsyre, natriumklorid, natriumlaktat, kaliumklorid, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridheksahydrat, natriumhydroksid, sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av tørre øyne.

Dosering

1 dråpe i hvert øyes konjunktivalsekk 4 ganger daglig eller ved behov.
Administrering Kun til okulær bruk. 1 endosebeholder er nok til begge øynene. La ikke beholderens spiss komme i berøring med noen overflate, da dette kan skade øyet eller føre til at innholdet blir forurenset. Ved samtidig bruk av annen lokal øyebehandling (f.eks ved behandling av glaukom) skal preparatene administreres med minst 5 minutters mellomrom. Oculac skal alltid dryppes sist.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved hodepine, øyesmerter, synsforandringer, irritasjon i øynene, vedvarende rødhet eller dersom tilstanden vedvarer eller forverres, skal behandlingen seponeres og lege/øyelege kontaktes. Bilkjøring og betjening av maskiner: Dersom forbigående uklart syn oppstår, må forsiktighet utvises ved bilkjøring og bruk av maskiner.

Graviditet, amming og fertilitet

Risiko ved bruk under graviditet og amming vurderes som liten, da systemisk absorpsjon av povidon forventes å være minimal. Det er lite sannsynlig at fertilitet påvirkes.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeVannløselig polymer som fukter og smører øyets overflate.
UtskillelseI urin, det meste innen 11 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Brukes umiddelbart etter åpning, og ev. rester kasseres. Innholdet er sterilt inntil forseglingen brytes. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Andre opplysninger

Høye saltkonsentrasjoner, f.eks. av natriumsulfat i kulde og natriumklorid i varme, kan resultere i utfelling av povidon. Pga. oppløsningens ionestyrke danner metyl- og propylparahydroksybenzoat lett komplekser med povidon.

 

Pakninger, priser og refusjon

Oculac i endosebeholdere, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
50 mg/ml 20 × 0,4 ml (endosebeholdere)
596030
Blå resept * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Oculac i endosebeholdere ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere 50 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.08.2020


Sist endret: 18.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)