DEPOTPLASTER 7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer: Hvert depotplaster inneh.: Nikotin 17,5 mg (10 cm2 avgir ca. 7 mg/24 timer), resp. 35 mg (20 cm2 avgir ca. 14 mg/24 timer) og 52,5 mg (30 cm2 avgir ca. 21 mg/24 timer), hjelpestoffer.


SUGETABLETTER 1 mg og 2 mg: Hver sugetablett inneh.: Nikotin 1 mg, resp. 2 mg, maltitol, aspartam, hjelpestoffer. Mintsmak.


TYGGEGUMMI 2 mg og 4 mg: Hver tyggegummi inneh.: Nikotin 2 mg, resp. 4 mg, tyggegummibase (inneholder butylhydroksytoluen), kalsiumkarbonat, sorbitol, mannitol, xylitol, acesulfamkalium, glyserol, natriumkarbonat, natriumhydrogenkarbonat, levomentol, gelatin, talkum, karnaubavoks, polakrilin, sukralose (kun icemint-, spearmint- og tropisk fruktsmak), sakkarin (kun frukt- peppermynte- og lakrissmak), sakkarinnatrium (kun frukt- peppermynte- og lakrissmak), naturlig mintsmakstilsetning (kun icemint- spearmint- og tropisk fruktsmak), novamint spearmint (kun spearmintsmak), mango (kun tropisk fruktsmak), mint millicaps (kun icemintsmak), peppermynteolje (kun peppermyntesmak), renset vann (kun frukt- peppermynte- og lakrissmak), eukalyptusolje (kun peppermynte- og lakrissmak), tutti smakstilsetning (kun fruktsmak), stjerneanisolje (kun lakrissmak), lakrisekstrakt (kun lakrissmak). Fargestoff: Titandioksid (E 171). Frukt-, tropisk frukt-, peppermynte-, lakris-, spearmint- og icemintsmak.


Indikasjoner

Depotplaster (voksne og eldre >18 år): Hjelpemiddel ved røykeavvenning. Tyggegummi/sugetabletter: Frukt-, peppermynte- og lakrissmak (voksne og eldre >18 år): Hjelpemiddel mot nikotinabstinens i røykfrie perioder og ved røykeavvenning, samt røykereduksjon hos personer som ikke kan eller vil slutte å røyke. Tropisk frukt-, spearmint- og icemintsmak: Reduserer nikotinsug og abstinenssymptomer ved behandling av tobakkavhengighet. Forenkler røykeavvenning hos personer som røyker og er motivert til å slutte å røyke, eller røykereduksjon hos personer som ikke kan eller vil slutte å røyke.

Dosering

Rådgivning kan øke sjansene til å lykkes med røykeavvenning.
Depotplaster
Kun indisert ved total røykeslutt. Voksne og eldre: Behandling med depotplaster alene: 1 plaster daglig. Skal sitte på hele eller den våkne delen av døgnet. Hele døgnet anbefales dersom røyksuget starter allerede om morgenen. Ved tilfredsstillende effekt endres behandling til nærmeste lavere styrke. Deretter bør dosen reduseres ytterligere et trinn, alternativt fortsettes behandling med laveste styrke. Se følgende tabell:

>20 sigaretter/dag

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

 

Styrke

21 mg/24 timer

14 mg/24 timer

7 mg/24 timer

 

Behandlingstid

3‑4 uker

3‑4 uker

3‑4 uker

Tilsammen maks. 12 uker

<20 sigaretter/dag

 

Trinn 1-2

Trinn 2-3

 

Styrke

 

14 mg/24 timer

7 mg/24 timer

 

Behandlingstid

 

3-8 uker

3-4 uker

Tilsammen maks. 12 uker

Bruk >3 måneder anbefales ikke. Depotplaster kan også benyttes i kombinasjon med tyggegummi (2 mg, kun frukt-, peppermynte- og lakrissmak) eller sugetablett (1 mg). For kombinasjonsbehandling, se egen tabell.
Sugetabletter
Startdosen bør være individuell, avhengig av nikotinavhengighet. Bruk 1 sugetablett hver gang røyketrang oppstår. 1 mg anbefales ved lav til moderat nikotinavhengighet og er mindre egnet ved sterk eller svært sterk nikotinavhengighet. Brukes primært til røykeavvenning. 2 mg sugetablett skal brukes alene og er egnet ved sterk nikotinavhengighet, f.eks. ved forbruk >20 sigaretter pr. dag. Dersom bivirkninger oppstår ved 2 mg, bør bytte til 1 mg vurderes. Start med 1 sugetablett hver 1.-2. time. Normalt tas 8-12 sugetabletter pr. dag, uansett styrke. Ved røykeavvenning og røykereduksjon er maks. dagsdose 24 sugetabletter av 1 mg eller 15 sugetabletter av 2 mg, men for røykere med sterk nikotinavhengighet kan det i enkelte tilfeller og for en begrenset periode brukes inntil 20 sugetabletter av 2 mg. Se tabell for bruk av sugetablett alene:

Lav til moderat avhengighet

Middels til sterk avhengighet

Sterk til svært sterk avhengighet

<20 sigaretter/dag

20-30 sigaretter/dag

>30 sigaretter/dag

Lav dose er å foretrekke
(1 mg sugetablett)

Lav dose (1 mg sugetablett) eller høy dose (2 mg sugetablett) avhengig av pasientens nikotin-
avhengighet, ønske og smak

Høy dose er å foretrekke
(2 mg sugetablett)

Røykeavvenning: Fullstendig røykeslutt bør gjennomføres under behandlingen. Behandlingstiden er individuell, vanligvis er det nødvendig med minst 3 måneder behandling. Etter 3 måneder bør antallet sugetabletter reduseres gradvis. Alternativt kan man bytte fra 2 mg til 1 mg sugetabletter og deretter gradvis redusere det daglige antallet sugetabletter. Behandlingen bør avsluttes når dosen er redusert til 1-2 sugetabletter pr. dag. Bruk >6 måneder anbefales ikke. Enkelte kan ha behov for lengre behandling for å unngå tilbakefall. Pasienter som har brukt nikotinerstatningsmidler >9 måneder bør kontakte lege. Røykereduksjon: Bør brukes mellom røykeperioder for å forlenge de røykfrie intervallene. Hensikten er å redusere røykingen så mye som mulig. Antall sigaretter bør gradvis reduseres og erstattes av sugetablett. Oppnås ikke en reduksjon på 50% av antallet sigaretter pr. dag etter 6 uker, bør man søke profesjonell hjelp. Et forsøk på å slutte bør gjøres så snart røykeren føler seg klar, men ikke >4 måneder etter oppstart av behandling. Heretter bør antall sugetabletter gradvis reduseres, f.eks. kutte ut 1 sugetablett pr. 2-5 dager. Dersom et forsøk på røykeslutt ikke er gjort innen 6 måneder etter oppstart av behandling, bør man søke profesjonell hjelp. Regelmessig bruk >6 måneder anbefales vanligvis ikke. Enkelte kan ha behov for lengre behandling. Sugetabletter 1 mg kan også brukes i kombinasjon med depotplaster. For kombinasjonsbehandling, se egen tabell.
Tyggegummi
Røyk bør avstås fra helt. Ved sterk avhengighet eller etter tidligere å ha mislykkes med 2 mg, bør 4 mg benyttes. Styrke bør velges med utgangspunkt i pasientens nikotinavhengighet. Se tabell for bruk av tyggegummi alene:

Lav til moderat avhengighet

Middels til sterk avhengighet

Sterk til svært sterk avhengighet

<20 sigaretter/dag

20-30 sigaretter/dag

>30 sigaretter/dag

Lav dose er å foretrekke
(2 mg tyggegummi)

Lav dose (2 mg tyggegummi) eller høy dose (4 mg tygge-
gummi) avhengig av pasientens nikotinavhengighet, ønske og smak

Høy dose er å foretrekke
(4 mg tyggegummi)

Dersom bivirkninger oppstår ved bruk av 4 mg, bør det vurderes å bytte til 2 mg, avhengig av nikotinavhengighet. 1 tyggegummi tas når man føler behov for å røyke. Normalt tas 8-12 tyggegummier pr. dag, uansett styrke. Maks. døgndose for 2 mg og 4 mg er hhv. 24 og 15 tyggegummier pr. dag. Nikotininnholdet i blodet kan variere mellom individer. Doseringsintervallet bør derfor tilpasses individuelt innenfor rammen for angitt maks. dose. Røykeavvenning: Individuell behandlingstid, vanligvis >3 måneder. Dosen reduseres gradvis. Behandlingen bør avsluttes når dosen er redusert til 1-2 tyggegummier pr. dag. Bør ikke brukes regelmessig i >12 måneder, med mindre potensiell fordel oppveier potensiell risiko. Røykereduksjon: Tyggegummi benyttes mellom røykeperioder for å forlenge røykfrie intervaller, og hensikten er å begrense røykingen så mye som mulig. Om antall sigaretter pr. dag ikke er redusert etter 6 ukers behandling, bør profesjonell hjelp oppsøkes. Forsøk på å slutte bør gjøres så snart røykeren føler seg klar, men ikke >6 måneder etter oppstart av behandling. Dersom et forsøk på å slutte å røyke ikke er gjort innen 9 måneder etter oppstart av behandling, skal man søke profesjonell hjelp. Tyggegummi 2 mg med frukt-, peppermynte- og lakrissmak kan også brukes i kombinasjon med depotplaster. For kombinasjonsbehandling, se egen tabell.
Kombinasjonsbehandling med depotplaster og 2 mg tyggegummi
Personer som opplever røyksug til tross for bruk av NEP, eller som har mislykkes med behandling med kun plaster, kan benytte 2 mg tyggegummi (med frukt-, peppermynte- eller lakrissmak) sammen med plasteret for rask lindring av episoder med røyksug. Innledende kombinasjonsbehandling: Plaster 21 mg/24 timer appliseres én gang daglig sammen med den innledende dosen av 2 mg tyggegummi. I de fleste tilfeller er 5-6 tyggegummier tilstrekkelig. Det bør ikke benyttes >24 tyggegummier pr. dag. Vanlig behandlingstid er 6-12 uker. Deretter reduseres nikotindosen gradvis. Reduksjon av nikotindose: Dette kan gjøres på to måter. Enten ved at plaster med lavere styrke benyttes, dvs. plaster 14 mg/24 timer i 3-6 uker etterfulgt av 7 mg/24 timer i ytterligere 3-6 uker sammen med den innledende dosen av 2 mg tyggegummi. Deretter reduseres nikotindosen gradvis. Alternativt kan bruk av plaster avbrytes og antall tyggegummier reduseres gradvis i inntil 12 måneder. Anbefalt dosering:

Periode

Plaster

2 mg tyggegummi

Innledende behandling

Første 6-12 uker

1 plaster 21 mg/24 timer

Ved behov, 5-6 tyggegummier pr. dag er anbefalt

Reduksjon av nikotindose - alternativ 1

Neste 3-6 uker

1 plaster 14 mg/24 timer

Fortsett å bruke tyggegummi ved behov

Påfølgende 3-6 uker

1 plaster 7 mg/24 timer

Fortsett å bruke tyggegummi ved behov

Inntil 12 måneder

-

Reduser gradvis antall tyggegummier

Reduksjon av nikotindose - alternativ 2

Inntil 12 måneder

-

Fortsett med gradvis reduksjon av antall tyggegummier

Kombinasjonsbehandling med depotplaster og 1 mg sugetabletter
Personer som har mislykkes med behandling med kun plaster kan bruke 1 mg sugetablett sammen med plasteret. Anbefales for røykere med moderat til svært sterk avhengighet, dvs. >20 pr. dag. Bør brukes i samråd med lege. Røyking skal avsluttes helt under behandlingen. Maks. behandlingsvarighet er totalt 9 måneder (for innledende behandling og reduksjon av nikotindose). Innledende kombinasjonsbehandling: Startes opp med 1 plaster 21 mg/24 timer sammen med den innledende dosen av 1 mg sugetablett. I de fleste tilfeller er 5-6 sugetabletter tilstrekkelig. Det bør ikke brukes >15 sugetabletter pr. dag. Vanlig behandlingstid er 6-12 uker. Deretter reduseres nikotindosen gradvis. Reduksjon av nikotindose: Dette kan gjøres på to måter. Alternativ 1: Bruk plasteret med lavere styrke, dvs. 14 mg/24 timer i 3-6 uker etterfulgt av 7 mg/24 timer i ytterligere 3-6 uker sammen med den innledende dosen av 1 mg sugetablett. Deretter reduseres antallet sugetabletter gradvis. Alternativ 2: Avbryt behandlingen med plaster og reduser gradvis antallet av 1 mg sugetabletter. Behandlingstid >6 måneder er vanligvis ikke anbefalt. Enkelte kan ha behov for lengre behandling for å unngå tilbakefall, men behandlingen bør ikke overskride 9 måneder. Anbefalt dosering:

Periode

Plaster

1 mg sugetabletter

Innledende behandling

Første 6-12 uker

1 plaster 21 mg/24 timer

Ved behov, 5-6 sugetabletter pr. dag er anbefalt

Reduksjon av nikotindose - alternativ 1

Neste 3-6 uker

1 plaster 14 mg/24 timer

Fortsett å bruke sugetabletter ved behov

Påfølgende 3-6 uker

1 plaster 7 mg/24 timer

Fortsett å bruke sugetabletter ved behov

Inntil totalt 9 måneder

-

Reduser gradvis antall sugetabletter

Reduksjon av nikotindose - alternativ 2

Inntil totalt 9 måneder

-

Fortsett med gradvis reduksjon av antall sugetabletter

Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Forsiktighetsregler.
  • Barn og ungdom <18 år: Erfaring mangler. Skal ikke brukes uten anbefaling av lege.
Administrering Depotplaster: Klipp opp pakningen ved markeringen og ta ut plasteret. Fjern den smale delen av aluminiumsfolien. Dra deretter av resten av folien. Unngå å berøre limet. Plasteret festes på ren, tørr, hårløs og uskadet hud på overkropp, armer eller hofter og presses mot huden i 10-20 sekunder. For å minske risikoen for hudirritasjon skal depotplaster ikke festes på samme sted 2 ganger på rad. Det bør gå 1 uke før samme hudoverflate benyttes igjen. Hendene bør vaskes grundig etter å ha festet depotplasteret på huden, for å unngå irritasjon i øyne med nikotin fra fingrene. Sugetabletter: Maks. 1 sugetablett pr. time. Suges inntil en kraftig smak kjennes. La deretter sugetabletten hvile mellom kinn og tannkjøtt. Når smaken avtar bør det igjen suges på sugetabletten. Denne rutinen tilpasses individuelt og gjentas til sugetabletten er helt oppløst (ca. 30 minutter). Samtidig inntak av syreholdige drikker, f.eks. kaffe, brus eller fruktjuice, kan redusere absorpsjon av nikotin fra munnhulen, og inntak av dette bør unngås de siste 15 minuttene før bruk. Skal ikke tygges, knuses eller svelges. Kan beveges rundt i munnen, men skal ikke bli liggende på eller under tungen. Mat og drikke skal unngås så lenge sugetabletten er i munnen. Tyggegummi: Maks. 1 tyggegummi pr. time. Tygges til man kjenner en kraftig smak. Deretter skal den hvile mellom kinnet og tannkjøttet. Når smaken avtar skal man tygge igjen. Prosedyren gjentas i 30 minutter. Samtidig inntak av syreholdige drikker, f.eks. kaffe, brus eller fruktjuice kan redusere absorpsjonen av nikotin fra munnhulen, og bør unngås de siste 15 minuttene før tyggegummien brukes. Mat og drikke skal unngås så lenge tyggegummien er i munnen.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes av ikke-røykere.

Forsiktighetsregler

Røykeavvenning kan gi endret atferd. Preparatet gir tilvenningsrisiko. Hjerte-/karsykdom: Pasienter med nylig oppstått hjerteinfarkt, ustabil eller forverret angina (inkl. Prinzmetals angina), alvorlig hjertearytmi, ukontrollert hypertensjon eller nylig cerebrovaskulær hendelse, og som antas å være hemodynamisk ustabile, skal anbefales røykeslutt vha. ikke-farmakologisk intervensjon. Dersom dette mislykkes kan nikotin depotplaster/tyggegummi/sugetablett vurderes, men pga. begrensede sikkerhetsdata i denne pasientgruppen, skal oppstart kun gjøres under overvåkning av lege. Ved klinisk signifikant økning i kardiovaskulære bivirkninger eller andre bivirkninger som kan tilskrives nikotin, skal nikotinerstatningsbehandling reduseres eller seponeres. Bør brukes med forsiktighet hos pasienter med hypertensjon, stabil angina pectoris, cerbrovaskulær sykdom, perifer arteriell okklusiv sykdom, hjertesvikt, hypertyreose eller feokromocytom. Diabetes: Under røykeslutt kan blodglukosenivå, med eller uten nikotinerstatningsbehandling, variere mer enn vanlig. Det er derfor viktig at diabetikere overvåker blodglukosenivå nøye under nikotinerstatningsbehandlingen. Epilepsianfall: Det er rapportert konvulsjoner assosiert med bruk av nikotinerstatningsbehandling hos pasienter med epilepsihistorie og/eller som bruker antikonvulsiva. Nyre- og leverinsuffisiens: Nikotinerstatningsbehandling bør brukes med forsiktighet ved nyre- og leverinsuffisiens. Mage/tarm: Nikotinerstatningsbehandling kan forverre symptomene ved aktiv øsofagitt, oral- og faryngeal betennelse, gastritt, magesår og peptisk ulcer (tarmsår). Dermatitt (gjelder kun plaster): Personer med tidligere dermatitt er mer utsatt for generaliserte hudreaksjoner eller lokalt erytem, opphovning eller utslett som varer >4 dager. I slike tilfeller må det avgjøres om nikotinerstatningsbehandlingen skal seponeres etter nytte-/risikovurdering. Øvrig (gjelder kun tyggegummi): Overdrevet bruk av tyggegummi med lakrissmak over lengre tid kan i sjeldne tilfeller føre til reversibel pseudoaldosteronisme hos pasienter som er overfølsomme for lakris. Personer med tannprotese eller temporomandibulær dysfunksjon kan ha vanskeligheter med å tygge tyggegummi, og annen legemiddelform bør benyttes. Tyggegummien kan gjøre at fyllinger/tannimplantater løsner. Barn: Nikotindoser som tolereres av voksne røykere under behandling, kan gi alvorlige forgiftningssymptomer hos små barn, og kan føre til dødsfall. Orale nikotinpreparater skal oppbevares utilgjengelig for barn. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tyggegummi/sugetablett, og er så godt som natriumfritt. Tyggegummi: Inneholder sorbitol og xylitol, og bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse. Inneholder butylhydroksytoluen (E 321) som kan forårsake lokal irritasjon på slimhinner i munnen. Sugetabletter: Inneholder aspartam og maltitol. Aspartam metaboliseres til fenylalanin og brukes med forsiktighet ved fenylketonuri (Føllings sykdom). Bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse pga. innhold av maltitol. Kan ha en lett lakserende effekt.

Interaksjoner

Ingen data. Røyking, men ikke nikotin, er assosiert med økt CYP1A2-aktivitet. Røykeslutt kan derfor føre til redusert clearance av CYP1A2-substrater. Dette kan føre til økt plasmanivå og kan ha potensiell klinisk betydning for enkelte legemidler med smalt terapeutisk vindu, som f.eks. teofyllin, takrin, olanzapin og klozapin. Plasmakonsentrasjonen av andre CYP1A2-substrater, f.eks. koffein, paracetamol, fenazon, fenylbutazon, pentazocin, lidokain, benzodiazepiner, warfarin, østrogen og vitamin B12, kan også øke etter røykeslutt. Klinisk betydning er imidlertid ukjent. Røyking kan gi nedsatt analgetisk effekt av propoksyfen, redusert diuretisk respons av furosemid, redusert effekt av propranolol på blodtrykk og hjertefrekvens, og redusert respons av sårtilheling med H2-reseptorantagonister. Røyking og nikotin kan øke blodkonsentrasjonen av kortisol og katekolaminer, og kan f.eks. føre til redusert effekt av nifedipin eller adrenerge antagonister, og til økt effekt av adrenerge agonister. S.c. insulinabsorpsjon øker ved røykeslutt, og reduksjon av insulindosen kan være nødvendig.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetUønskede effekter som intrauterin veksthemming, prematur fødsel eller dødfødsel er rapportert etter eksponering for tobakk og nikotin under graviditet. Nikotin påvirker fosterets pustebevegelser og sirkulasjon. Gravide bør først rådes til å slutte å røyke uten hjelp av nikotinerstatningsmidler. Dersom dette ikke lykkes, kan bruk av nikotinerstatningsmidler vurderes. Nikotinerstatning (orale legemiddelformer og nikotinplaster) bør imidlertid kun brukes hvis forventet fordel for mor oppveier potensiell risiko for fosteret. Tyggegummi med lakrissmak bør ikke brukes under graviditet, pga. utilstrekkelige data fra bruk av glycyrrhizin hos gravide. Tyggegummi med annen smak bør vurderes når nikotinerstatningsmidler anbefales.
AmmingNikotin går over i morsmelk i mengder som også ved terapeutiske doser kan påvirke barnet. Nikotinerstatningsmidler bør derfor unngås ved amming. Ved mislykket røykeavvenning skal bruk hos ammende kun startes opp i samråd med helsepersonell. Depotplaster skal ikke brukes under amming. Hvis røykeslutt ikke er oppnådd, foretrekkes orale former for nikotinerstatningsbehandling (sugetabletter eller tyggegummi). Når behandling med nikotinerstatning brukes ved amming, skal tyggegummi/sugetabletter brukes rett etter amming og ikke i løpet av de 2 siste timene før amming. Tyggegummi med lakrissmak bør ikke brukes under amming, pga. utilstrekkelige data fra bruk av glycyrrhizin hos ammende. Tyggegummi med annen smak bør vurderes når nikotinerstatningsmidler anbefales.
FertilitetRøyking øker risikoen for infertilitet hos kvinner og menn. Nikotin kan ha negativ påvirkning på sædkvalitet hos både mennesker og dyr. Nedsatt fertilitet er sett hos dyr.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Kan i prinsippet gi samme bivirkninger som nikotin ved røyking. De fleste bivirkningene skyldes nikotins farmakologiske effekt og er doseavhengige.
Munnsår kan oppstå når man slutter å røyke, men sammenhengen med nikotinbehandling er uklar.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering kan forekomme dersom flere plaster brukes samtidig, dersom mange tyggegummier tygges samtidig eller rett etter hverandre, eller ved samtidig bruk av ulike nikotinpreparater. Kroniske røykere kan utvikle økt toleranse for nikotin, og kan tolerere nikotindoser som vil være toksisk for en ikke-røyker. Ved svelging utløses nikotinet langsomt og ufullstendig. Forgiftningsfaren er derfor liten. Selv små mengder nikotin er farlig for barn, og kan gi alvorlige forgiftningssymptomer som kan være dødelige. Dersom man mistenker forgiftning hos barn må lege kontaktes umiddelbart.
SymptomerTyggegummi og sugetabletter: Tegn på overdose forventes å være som ved akutt nikotinforgiftning, inkl. svakhetsfølelse, svetting, blekhet, hyperhidrose, økt spyttsekresjon, brennende følelse i svelg, kvalme, brekninger, diaré, magesmerter, syns- og hørselsforstyrrelser (sanseforstyrrelser), hodepine, takykardi, hjertearytmi, dyspné, svimmelhet, tremor, forvirring og asteni. Utmattelse, hypotensjon, sirkulasjonssvikt, koma, respirasjonssvikt og kramper som fører til død kan finne sted ved store overdoser. Depotplaster: Blekhet, svetting, kvalme, økt spyttsekresjon, oppkast, magekramper, diaré, hodepine, svimmelhet, syns- og hørselsforstyrrelser, skjelving, forvirring, muskelsvekkelse, økt puls, besvimelse, kramper, bortfall av nevrologiske reaksjoner og respirasjonssvikt, hjertesvikt.
BehandlingTyggegummi og sugetabletter: Ved overdose bør medisinsk råd søkes umiddelbart. Alt nikotininntak stanses umiddelbart, symptomatisk behandling gis og vitale tegn overvåkes. Videre behandling gis etter klinisk indikasjon, eller som anbefalt av Giftinformasjonen. Depotplaster: Hvis mulig, fjern plasteret. Symptomatisk behandling.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringHjelpemiddel i forbindelse med røykeavvenning.
VirkningsmekanismeDepotplaster for transdermal tilførsel av nikotin. Nikotindepotet omgis av en matriks som sikrer kontrollert og kontinuerlig frigivelse over 24 timer. Tyggegummi/sugetablett: Ved tygging/suging skjer en langsom frigjøring av nikotin som absorberes hovedsakelig i munnhulen. Den systemiske biotilgjengeligheten av svelget nikotin er lavere pga. first pass-effekten. Preparatene øker muligheten for en vellykket røykeslutt og synes å redusere symptomer på nikotinabstinens.
AbsorpsjonDepotplaster: Et jevnt plasmanivå nås 8-10 timer etter at første plaster er påsatt. Ved gjentatt applikasjon av dosen 21 mg/24 timer, ligger plasmakonsentrasjonen i området 10-18 ng/ml, og for dosen 14 mg/24 timer i området 7-12 ng/ml. Dette tilsvarer plasmakonsentrasjoner målt ved moderat sigarettrøyking. Mengden nikotin avgitt fra et plaster i løpet av 24 timer kan variere med en faktor på to mellom ulike individer, men for ett individ er variasjonen liten. Tyggegummi: Frukt-, peppermynte-, lakris- og icemintsmak: Siden nikotin frigjøres langsomt fra tyggegummien unngås de høye og raske blodkonsentrasjoner som oppnås ved røyking. Cmax oppnås etter 30 minutters tygging, og er da sammenlignbar med blodkonsentrasjonen 20-30 minutter etter røyking av en middels sterk sigarett. Tropisk frukt: Gjennomsnittlig Cmax etter inntak av en 2 mg tyggegummi er ca. 6,4 ng/ml (etter omkring 45 minutter). Gjennomsnittlig Cmax etter en 4 mg tyggegummi er ca. 9,3 ng/ml (etter omkring 60 minutter). Sugetablett: Cmax oppnås etter ca. 45 minutter.
HalveringstidCa. 2-3 timer.
MetabolismeHovedsakelig i lever til kotinin og nikotinoksid.
UtskillelseVia nyrene.

Pakninger uten resept

Pakningene er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Nicotinell, DEPOTPLASTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
7 mg/24 timer 7 stk.
012278
- * F
14 mg/24 timer 7 stk.
012716
- * F
21 mg/24 timer 7 stk.
012799
- * F
21 stk.
066423
- * F

Nicotinell, SUGETABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 mg 36 stk. (blister)
008270
- * F
96 stk. (blister)
008287
- * F
204 stk. (blister)
002754
- * F
2 mg 96 stk. (blister)
014161
- * F
204 stk. (blister)
049276
- * F

Nicotinell, TYGGEGUMMI:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
2 mg 204 stk. (blister, fruktsmak)
008328
- * F
24 stk. (blister, icemint)
081613
- * F
96 stk. (blister, icemint)
081624
- * F
204 stk. (blister, icemint)
081635
- * F
24 stk. (blister, lakrissmak)
008163
- * F
96 stk. (blister, lakrissmak)
019339
- * F
204 stk. (blister, lakrissmak)
080702
- * F
204 stk. (blister, peppermyntesmak)
008339
- * F
96 stk. (blister, spearmint)
526560
- * F
204 stk. (blister, spearmint)
469794
- * F
24 stk. (blister, tropisk frukt)
573930
- * F
96 stk. (blister, tropisk frukt)
599579
- * F
204 stk. (blister, tropisk frukt)
110926
- * F
4 mg 24 stk. (blister, icemint)
079358
- * F
96 stk. (blister, icemint)
079370
- * F
204 stk. (blister, icemint)
193163
- * F
204 stk. (blister, peppermyntesmak)
394262
- * F
204 stk. (blister, spearmint)
084456
- * F
24 stk. (blister, tropisk frukt)
528462
- * F
96 stk. (blister, tropisk frukt)
554116
- * F
204 stk. (blister, tropisk frukt)
392750
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Nicotinell DEPOTPLASTER 7 mg/24 timer

Gå til godkjent preparatomtale

Nicotinell DEPOTPLASTER 14 mg/24 timer

Gå til godkjent preparatomtale

Nicotinell DEPOTPLASTER 21 mg/24 timer

Gå til godkjent preparatomtale

Nicotinell SUGETABLETTER 1 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Nicotinell SUGETABLETTER 2 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Nicotinell TYGGEGUMMI 2 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Nicotinell TYGGEGUMMI 2 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Nicotinell TYGGEGUMMI 2 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Nicotinell TYGGEGUMMI 2 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Nicotinell TYGGEGUMMI 2 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Nicotinell TYGGEGUMMI 2 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Nicotinell TYGGEGUMMI 4 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Nicotinell TYGGEGUMMI 4 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Nicotinell TYGGEGUMMI 4 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Nicotinell TYGGEGUMMI 4 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Depotplaster: 16.04.2020

Sugetabletter: 10.07.2020

Tyggegummi med frukt-, lakris- og peppermyntesmak: 07.06.2021

Tyggegummi med tropisk frukt-, icemint- og spearmintsmak: 11.06.2020


Sist endret: 08.11.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)