Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


S01E A
Sympatomimetika
 S01E A03
Apraklonidin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av apraklonidin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Apraklonidin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at apraklonidin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 27.05.2020) er utarbeidet av Novartis.
 S01E A05
Brimonidin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av brimonidin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av brimonidin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at brimonidin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 08.12.2020) er utarbeidet av Novartis.
S01E C
Karboanhydrasehemmere
 S01E C01
Acetazolamid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av acetazolamid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av acetazolamid kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at acetazolamid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 23.06.2020) er utarbeidet av Amdipharm.
 S01E C04
Brinzolamid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av brinzolamid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Brinzolamid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at brinzolamid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 24.06.2020) er utarbeidet av Novartis.
S01E D
Betablokkere
 S01E D01
Timolol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av timolol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Timolol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at timolol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.12.2020) er utarbeidet av Novartis.
 S01E D02
Betaksolol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av betaksolol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Betaksolol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at betaksolol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 23.08.2022) er utarbeidet av Immedica Pharma.
S01E E
Prostaglandinanaloger
 S01E E04
Travoprost
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av travoprost kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Travoprost har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Travoprost er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 18.11.2020) er utarbeidet av Novartis.