Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


N06B A
Sentralt virkende sympatomimetika
 N06B A04
Metylfenidat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av metylfenidat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Metylfenidat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at metylfenidat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.01.2021) er utarbeidet av Janssen.
 N06B A09
Atomoksetin
 
PNEC: 3,2 μg/liter
Salgsvekt: 56,10805 kg
Miljørisiko: Bruk av atomoksetin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Atomoksetin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Atomoksetin er potensielt persistent.

Miljørisiko er beregnet utifra forholdet mellom forventet konsentrasjon i vann (Predicted Environmental Concentration - PEC) og høyeste sikre konsentrasjon (Predicted No Effect Concentration - PNEC). PEC er beregnet utifra årlig salgsvekt i Norge.


Miljøinformasjonen (datert 08.12.2021) er utarbeidet av Lilly.
N06B C
Xantinderivater
 N06B C01
Koffein
 
PNEC: 40 μg/liter
Salgsvekt: 872,71005 kg
Miljørisiko: Bruk av koffein gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Koffein har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at koffein er persistent, da data mangler.

Miljørisiko er beregnet utifra forholdet mellom forventet konsentrasjon i vann (Predicted Environmental Concentration - PEC) og høyeste sikre konsentrasjon (Predicted No Effect Concentration - PNEC). PEC er beregnet utifra årlig salgsvekt i Norge.


Miljøinformasjonen (datert 27.04.2022) er utarbeidet av Recip AB.
N06B X
Andre psykostimulantia og nootropika
 N06B X03
Piracetam
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av piracetam kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Piracetam har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at piracetam er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.05.2022) er utarbeidet av UCB Nordic.
 N06B X13
Idebenon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av idebenon kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Idebenon har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at idebenon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 29.10.2020) er utarbeidet av Santhera Pharmaceuticals.