Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


N06A A
Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere
 N06A A04
Klomipramin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av klomipramin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Klomipramin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klomipramin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 24.08.2020) er utarbeidet av Novartis.
 N06A A09
Amitriptylin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av amitriptylin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Amitriptylin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at amitriptylin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.11.2019) er utarbeidet av Abcur.
N06A B
Selektive serotoninreopptakshemmere
 N06A B03
Fluoksetin
 
PNEC: 0,32 μg/liter
Salgsvekt: 97,97922 kg
Miljørisiko: Bruk av fluoksetin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Fluoksetin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Fluoksetin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 01.08.2017) er utarbeidet av Lilly.
 N06A B05
Paroksetin
 
PNEC: 0,14 μg/liter
Salgsvekt: 83,862594 kg
Miljørisiko: Bruk av paroksetin gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Paroksetin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Paroksetin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 22.12.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
N06A G
MAO-hemmere, type A
 N06A G02
Moklobemid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av moklobemid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Moklobemid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at moklobemid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.04.2019) er utarbeidet av Meda.
N06A X
Andre antidepressiver
 N06A X02
Tryptofan
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 15.10.2019) er utarbeidet av Meda.
 N06A X11
Mirtazapin
 
PNEC: 32 μg/liter
Salgsvekt: 367,911573 kg
Miljørisiko: Bruk av mirtazapin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Mirtazapin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Mirtazapin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 27.02.2020) er utarbeidet av MSD.
 N06A X12
Bupropion
 
PNEC: 10 μg/liter
Salgsvekt: 1 050,254614 kg
Miljørisiko: Bruk av bupropion gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bupropion har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Bupropion er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.02.2020) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 N06A X16
Venlafaksin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av venlafaksin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Venlafaksin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at venlafaksin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 24.10.2018) er utarbeidet av Teva.
 N06A X21
Duloksetin
 
PNEC: 0,43 μg/liter
Salgsvekt: 109,549012 kg
Miljørisiko: Bruk av duloksetin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Duloksetin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Duloksetin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 02.09.2020) er utarbeidet av Lilly.
 N06A X25
Prikkperikum (johannesurt)
 
Miljørisiko: Bruk av plantebaserte legemidler gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2018) er utarbeidet av Midsona.