Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


N02C C
Selektive serotonin (5-HT<sub>1</sub>)-agonister
 N02C C01
Sumatriptan
 
PNEC: 250 μg/liter
Salgsvekt: 168,652476 kg
Miljørisiko: Bruk av sumatriptan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Sumatriptan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Sumatriptan er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 15.01.2021) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 N02C C02
Naratriptan
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 0,50013 kg
Miljørisiko: Bruk av naratriptan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Naratriptan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Naratriptan er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 15.01.2021) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 N02C C03
Zolmitriptan
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 4,502955 kg
Miljørisiko: Bruk av zolmitriptan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Zolmitriptan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Zolmitriptan brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 03.11.2021) er utarbeidet av Grunenthal Sweden.
 N02C C04
Rizatriptan
 
PNEC: 960 μg/liter
Salgsvekt: 18,90801 kg
Miljørisiko: Bruk av rizatriptan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Rizatriptan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Rizatriptan brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 29.12.2021) er utarbeidet av Organon Sweden.
 N02C C05
Almotriptan
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av almotriptan kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Almotriptan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at almotriptan er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 23.11.2021) er utarbeidet av Meda.
N02C D
Kalsitonin-genrelaterte peptid (CGRP)-antagonister
 N02C D01
Erenumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 19.10.2021) er utarbeidet av Novartis.