Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


M05B A
Bisfosfonater
 M05B A03
Pamidronsyre
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av pamidronsyre kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av pamidronsyre kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at pamidronsyre er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2021) er utarbeidet av Pfizer.
 M05B A04
Alendronsyre
 
PNEC: 110 μg/liter
Salgsvekt: 141,4753 kg
Miljørisiko: Bruk av alendronsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Alendronsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Alendronsyre brytes ned langsomt i miljøet.

Miljørisiko er beregnet utifra forholdet mellom forventet konsentrasjon i vann (Predicted Environmental Concentration - PEC) og høyeste sikre konsentrasjon (Predicted No Effect Concentration - PNEC). PEC er beregnet utifra årlig salgsvekt i Norge.


Miljøinformasjonen (datert 03.02.2021) er utarbeidet av MSD.
 M05B A08
Zoledronsyre
 
PNEC: 31 μg/liter
Salgsvekt: 0,22494 kg
Miljørisiko: Bruk av zoledronsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Zoledronsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Zoledronsyre brytes ned i miljøet.

Miljørisiko er beregnet utifra forholdet mellom forventet konsentrasjon i vann (Predicted Environmental Concentration - PEC) og høyeste sikre konsentrasjon (Predicted No Effect Concentration - PNEC). PEC er beregnet utifra årlig salgsvekt i Norge.


Miljøinformasjonen (datert 07.02.2020) er utarbeidet av Novartis.
M05B X
Andre midler med effekt på benstruktur og mineralisering
 M05B X04
Denosumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 06.10.2020) er utarbeidet av Amgen.
 M05B X06
Romosozumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.06.2020) er utarbeidet av UCB Nordic.