Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


L01X A
Platinaforbindelser
 L01X A01
Cisplatin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av cisplatin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Cisplatin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at cisplatin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 28.06.2017) er utarbeidet av Sandoz AS.
 L01X A02
Karboplatin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av karboplatin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Karboplatin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at karboplatin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av Mylan Hospital.
 L01X A03
Oksaliplatin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av oksaliplatin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av oksaliplatin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at oksaliplatin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2017) er utarbeidet av Sandoz AS.
L01X C
Monoklonale antistoffer
 L01X C02
Rituksimab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.02.2019) er utarbeidet av Roche.
 L01X C03
Trastuzumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.06.2019) er utarbeidet av Roche.
 L01X C05
Gemtuzumabozogamicin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 02.09.2020) er utarbeidet av Pfizer Innovations.
 L01X C06
Cetuksimab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.01.2019) er utarbeidet av Merck.
 L01X C07
Bevacizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 02.09.2020) er utarbeidet av Pfizer.
 L01X C08
Panitumumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.02.2018) er utarbeidet av Amgen.
 L01X C11
Ipilimumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.01.2020) er utarbeidet av Bristol-Myers Squibb.
 L01X C12
Brentuksimabvedotin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av brentuksimabvedotin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av brentuksimabvedotin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at brentuksimabvedotin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 06.02.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
 L01X C13
Pertuzumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Roche.
 L01X C14
Trastuzumabemtansin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 11.09.2019) er utarbeidet av Roche.
 L01X C15
Obinutuzumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 28.01.2020) er utarbeidet av Roche.
 L01X C17
Nivolumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 23.10.2018) er utarbeidet av Bristol-Myers Squibb.
 L01X C18
Pembrolizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 22.03.2017) er utarbeidet av MSD.
 L01X C19
Blinatumomab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.02.2019) er utarbeidet av Amgen.
 L01X C21
Ramucirumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 23.08.2019) er utarbeidet av Lilly.
 L01X C22
Necitumumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 03.05.2016) er utarbeidet av Lilly.
 L01X C23
Elotuzumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 20.02.2018) er utarbeidet av Bristol-Myers Squibb.
 L01X C24
Daratumumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 11.07.2019) er utarbeidet av Janssen.
 L01X C27
Olaratumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 06.12.2016) er utarbeidet av Lilly.
 L01X C28
Durvalumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.10.2018) er utarbeidet av AstraZeneca.
 L01X C32
Atezolizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Roche.
 L01X C33
Cemiplimab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.12.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
L01X D
Sensitiviserende midler til fotodynamisk terapi/stråleterapi
 L01X D03
Metylaminolevulinat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av metylaminolevulinat kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Metylaminolevulinat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at metylaminolevulinat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.06.2018) er utarbeidet av Galderma Nordic.
 L01X D04
Aminolevulinsyre
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.04.2020) er utarbeidet av Medac.
L01X E
Proteinkinasehemmere
 L01X E01
Imatinib
 
PNEC: 96 μg/liter
Salgsvekt: 68,052 kg
Miljørisiko: Bruk av imatinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Imatinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Imatinib brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 24.06.2020) er utarbeidet av Novartis.
 L01X E02
Gefitinib
 
PNEC: 3,2 μg/liter
Salgsvekt: 3,39 kg
Miljørisiko: Bruk av gefitinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Gefitinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Gefitinib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 08.01.2020) er utarbeidet av AstraZeneca.
 L01X E03
Erlotinib
 
PNEC: 56 μg/liter
Salgsvekt: 0,89775 kg
Miljørisiko: Bruk av erlotinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Erlotinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Erlotinib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 09.04.2019) er utarbeidet av Roche.
 L01X E05
Sorafenib
 
PNEC: 0,017 μg/liter
Salgsvekt: 5,2192 kg
Miljørisiko: Bruk av sorafenib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Sorafenib har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Sorafenib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.04.2020) er utarbeidet av Bayer.
 L01X E06
Dasatinib
 
PNEC: 1,8 μg/liter
Salgsvekt: 2,9346 kg
Miljørisiko: Bruk av dasatinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Dasatinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Dasatinib brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 14.04.2020) er utarbeidet av Bristol-Myers Squibb.
 L01X E07
Lapatinib
 
PNEC: 0,1 μg/liter
Salgsvekt: 0,84 kg
Miljørisiko: Bruk av lapatinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Lapatinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Lapatinib brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 24.08.2020) er utarbeidet av Novartis.
 L01X E08
Nilotinib
 
PNEC: 0,26 μg/liter
Salgsvekt: 12,935066 kg
Miljørisiko: Bruk av nilotinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Nilotinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Nilotinib brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 16.01.2018) er utarbeidet av Novartis.
 L01X E10
Everolimus
 
PNEC: 0,0014 μg/liter
Salgsvekt: 0,719862 kg
Miljørisiko: Bruk av everolimus gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Everolimus har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Everolimus brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 27.11.2019) er utarbeidet av Novartis.
 L01X E11
Pazopanib
 
PNEC: 16 μg/liter
Salgsvekt: 20,01 kg
Miljørisiko: Bruk av pazopanib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Pazopanib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Pazopanib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 03.03.2020) er utarbeidet av Novartis.
 L01X E12
Vandetanib
 
PNEC: 1 μg/liter
Salgsvekt: 0,153 kg
Miljørisiko: Bruk av vandetanib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Vandetanib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Vandetanib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.09.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L01X E13
Afatinib
 
PNEC: 3,2 μg/liter
Salgsvekt: 0,14952 kg
Miljørisiko: Bruk av afatinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Afatinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Afatinib brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 18.04.2019) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 L01X E15
Vemurafenib
 
PNEC: 1,71 μg/liter
Salgsvekt: 6,26304 kg
Miljørisiko: Bruk av vemurafenib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Vemurafenib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Vemurafenib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 18.06.2019) er utarbeidet av Roche.
 L01X E18
Ruksolitinib
 
PNEC: 13 μg/liter
Salgsvekt: 2,2792 kg
Miljørisiko: Bruk av ruksolitinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ruksolitinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ruksolitinib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 16.11.2017) er utarbeidet av Novartis.
 L01X E21
Regorafenib
 
Miljørisiko: Særskilte miljøfarlige egenskaper.
PBT/vPvB-klasse: I samsvar med EUs etablerte kriterier skal substansen betraktes som en PBT/vPvB-substans.
Miljøinformasjonen (datert 14.01.2020) er utarbeidet av Bayer.
 L01X E23
Dabrafenib
 
PNEC: 10,5 μg/liter
Salgsvekt: 5,369 kg
Miljørisiko: Bruk av dabrafenib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Dabrafenib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Dabrafenib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 18.02.2020) er utarbeidet av Novartis.
 L01X E24
Ponatinib
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av ponatinib kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Ponatinib har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ponatinib er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.10.2018) er utarbeidet av Incyte Biosciences.
 L01X E25
Trametinib
 
PNEC: 0,4 μg/liter
Salgsvekt: 0,03699 kg
Miljørisiko: Bruk av trametinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Trametinib har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at trametinib er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 19.05.2020) er utarbeidet av Novartis.
 L01X E27
Ibrutinib
 
PNEC: 1,55 μg/liter
Salgsvekt: 24,95192 kg
Miljørisiko: Bruk av ibrutinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ibrutinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ibrutinib brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 23.10.2018) er utarbeidet av Janssen.
 L01X E31
Nintedanib
 
PNEC: 3,8 μg/liter
Salgsvekt: 22,281 kg
Miljørisiko: Bruk av nintedanib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Nintedanib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Nintedanib brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 18.04.2019) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 L01X E35
Osimertinib
 
PNEC: 0,075 μg/liter
Salgsvekt: 0,264 kg
Miljørisiko: Bruk av osimertinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Osimertinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Osimertinib brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 18.09.2018) er utarbeidet av AstraZeneca.
 L01X E36
Alektinib
 
PNEC: 13,3 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av alektinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Alektinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Alektinib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 18.06.2019) er utarbeidet av Roche.
 L01X E38
Kobimetinib
 
PNEC: 9 μg/liter
Salgsvekt: 0,14868 kg
Miljørisiko: Bruk av kobimetinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Kobimetinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Kobimetinib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.08.2019) er utarbeidet av Roche.
 L01X E39
Midostaurin
 
Miljørisiko: Særskilte miljøfarlige egenskaper.
PBT/vPvB-klasse: I samsvar med EUs etablerte kriterier skal substansen betraktes som en PBT/vPvB-substans.
Miljøinformasjonen (datert 02.03.2020) er utarbeidet av Novartis.
 L01X E42
Ribosiklib
 
PNEC: 71 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av ribosiklib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ribosiklib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ribosiklib brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 16.10.2019) er utarbeidet av Novartis.
 L01X E43
Brigatinib
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av brigatinib kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Brigatinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Brigatinib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 17.12.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
L01X X
Andre antineoplastiske midler
 L01X X17
Topotekan
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av topotekan kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Topotekan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Topotekan er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.04.2017) er utarbeidet av Novartis.
 L01X X19
Irinotekan
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av irinotekan kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Irinotekan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at irinotekan er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 01.07.2020) er utarbeidet av Teva.
 L01X X32
Bortezomib
 
PNEC: 0,45 μg/liter
Salgsvekt: 0,051039 kg
Miljørisiko: Bruk av bortezomib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bortezomib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at bortezomib er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av Janssen.
 L01X X43
Vismodegib
 
PNEC: 6,9 μg/liter
Salgsvekt: 0,4914 kg
Miljørisiko: Bruk av vismodegib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Vismodegib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Vismodegib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.08.2019) er utarbeidet av Roche.
 L01X X44
Aflibercept
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.08.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L01X X45
Karfilzomib
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av karfilzomib kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Karfilzomib har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at karfilzomib er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Amgen.
 L01X X46
Olaparib
 
PNEC: 32 μg/liter
Salgsvekt: 21,4256 kg
Miljørisiko: Bruk av olaparib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Olaparib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Olaparib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.12.2017) er utarbeidet av AstraZeneca.
 L01X X50
Iksazomib
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av iksazomib kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Iksazomib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at iksazomib er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 17.09.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.