Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


J05A B
Nukleosider og nukleotider, unntatt reverstranskriptasehemmere
 J05A B01
Aciklovir
 
PNEC: 200 μg/liter
Salgsvekt: 423,30417 kg
Miljørisiko: Bruk av aciklovir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Aciklovir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Aciklovir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 25.01.2021) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A B11
Valaciklovir
 
PNEC: 200 μg/liter
Salgsvekt: 2 463,069 kg
Miljørisiko: Bruk av valaciklovir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Valaciklovir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Valaciklovir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 14.01.2021) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A B14
Valganciklovir
 
PNEC: 1,2 μg/liter
Salgsvekt: 47,0454 kg
Miljørisiko: Bruk av valganciklovir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Valganciklovir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Valganciklovir brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 13.04.2022) er utarbeidet av Roche.
J05A E
Proteasehemmere
 J05A E03
Ritonavir
 
PNEC: 1,5 μg/liter
Salgsvekt: 4,626 kg
Miljørisiko: Bruk av ritonavir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ritonavir har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ritonavir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 05.07.2021) er utarbeidet av AbbVie.
 J05A E07
Fosamprenavir
 
PNEC: 2 000 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av fosamprenavir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Fosamprenavir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Fosamprenavir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.12.2021) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A E09
Tipranavir
 
PNEC: 5 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av tipranavir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tipranavir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tipranavir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 16.11.2018) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 J05A E10
Darunavir
 
PNEC: 940 μg/liter
Salgsvekt: 92,34 kg
Miljørisiko: Bruk av darunavir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Darunavir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Darunavir brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 07.01.2021) er utarbeidet av Janssen.
J05A F
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptasehemmere
 J05A F01
Zidovudin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av zidovudin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Zidovudin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Zidovudin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.11.2021) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A F05
Lamivudin
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 131,3192 kg
Miljørisiko: Bruk av lamivudin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Lamivudin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Lamivudin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 28.07.2022) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A F06
Abakavir
 
PNEC: 560 μg/liter
Salgsvekt: 236,7324 kg
Miljørisiko: Bruk av abakavir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Abakavir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Abakavir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 17.02.2021) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A F07
Tenofovirdisoproksil
 
PNEC: 900 μg/liter
Salgsvekt: 103,3998 kg
Miljørisiko: Bruk av tenofovirdisoproksil gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tenofovirdisoproksil har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tenofovirdisoproksil brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 21.01.2020) er utarbeidet av MSD.
 J05A F09
Emtricitabin
 
PNEC: 610 μg/liter
Salgsvekt: 92,838 kg
Miljørisiko: Bruk av emtricitabin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Emtricitabin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Emtricitabin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 07.01.2021) er utarbeidet av Janssen.
 J05A F13
Tenofoviralafenamid
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 7,6902 kg
Miljørisiko: Bruk av tenofoviralafenamid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tenofoviralafenamid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tenofoviralafenamid brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 14.01.2021) er utarbeidet av Janssen.
J05A G
Ikke-nukleosid reverstranskriptasehemmere
 J05A G01
Nevirapin
 
PNEC: 43 μg/liter
Salgsvekt: 8,5488 kg
Miljørisiko: Bruk av nevirapin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Nevirapin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Nevirapin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 09.11.2021) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 J05A G03
Efavirenz
 
PNEC: 2,6 μg/liter
Salgsvekt: 44,532 kg
Miljørisiko: Bruk av efavirenz gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Efavirenz har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Efavirenz er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 29.09.2020) er utarbeidet av MSD.
 J05A G04
Etravirin
 
PNEC: 0,49 μg/liter
Salgsvekt: 2,196 kg
Miljørisiko: Bruk av etravirin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Etravirin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Etravirin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.01.2021) er utarbeidet av Janssen.
 J05A G05
Rilpivirin
 
PNEC: 2 μg/liter
Salgsvekt: 3,6354 kg
Miljørisiko: Bruk av rilpivirin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Rilpivirin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Rilpivirin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.01.2021) er utarbeidet av Janssen.
 J05A G06
Doravirin
 
PNEC: 38 μg/liter
Salgsvekt: 3,24 kg
Miljørisiko: Bruk av doravirin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Doravirin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Doravirin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 22.02.2022) er utarbeidet av MSD.
J05A H
Neuraminidasehemmere
 J05A H01
Zanamivir
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av zanamivir kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Zanamivir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Zanamivir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 30.01.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A H02
Oseltamivir
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 0,41895 kg
Miljørisiko: Bruk av oseltamivir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Oseltamivir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Oseltamivir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 23.02.2022) er utarbeidet av Roche.
J05A J
Integrasehemmere
 J05A J01
Raltegravir
 
PNEC: 380 μg/liter
Salgsvekt: 138,8955 kg
Miljørisiko: Bruk av raltegravir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Raltegravir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Raltegravir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 19.05.2020) er utarbeidet av MSD.
 J05A J03
Dolutegravir
 
PNEC: 9,5 μg/liter
Salgsvekt: 25,1988 kg
Miljørisiko: Bruk av dolutegravir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Dolutegravir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Dolutegravir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 15.01.2021) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A J04
Kabotegravir
 
PNEC: 7,7 μg/liter
Salgsvekt: 0,0363 kg
Miljørisiko: Bruk av kabotegravir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Kabotegravir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Kabotegravir brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 25.05.2022) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
J05A P
Antivirale midler til behandling av HCV-infeksjoner
 J05A P01
Ribavirin
 
PNEC: 6,9 μg/liter
Salgsvekt: 0,5552 kg
Miljørisiko: Bruk av ribavirin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ribavirin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ribavirin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 06.12.2019) er utarbeidet av MSD.
 J05A P10
Elbasvir
 
PNEC: 0,23 μg/liter
Salgsvekt: 0,7448 kg
Miljørisiko: Bruk av elbasvir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Elbasvir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Elbasvir brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 05.02.2020) er utarbeidet av MSD.
 J05A P11
Grazoprevir
 
PNEC: 98 μg/liter
Salgsvekt: 1,4896 kg
Miljørisiko: Bruk av grazoprevir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Grazoprevir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Grazoprevir brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 27.02.2020) er utarbeidet av MSD.
J05A X
Andre antivirale midler
 J05A X07
Enfuvirtide
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 22.03.2022) er utarbeidet av Roche.
 J05A X09
Maraviroc
 
PNEC: 920 μg/liter
Salgsvekt: 0,72 kg
Miljørisiko: Bruk av maraviroc gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Maraviroc har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Maraviroc er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 28.07.2022) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J05A X18
Letermovir
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 0,45696 kg
Miljørisiko: Bruk av letermovir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Letermovir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Letermovir brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 22.02.2022) er utarbeidet av MSD.
 J05A X29
Fostemsavir
 
PNEC: 56 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av fostemsavir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Fostemsavir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Fostemsavir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 17.06.2021) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.