Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


J02A C
Triazol- og tetrazolderivater
 J02A C01
Flukonazol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av flukonazol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av flukonazol kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at flukonazol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 03.09.2020) er utarbeidet av Pfizer.
 J02A C02
Itrakonazol
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 2,3445 kg
Miljørisiko: Bruk av itrakonazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Itrakonazol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Itrakonazol er potensielt persistent.

Miljørisiko er beregnet utifra forholdet mellom forventet konsentrasjon i vann (Predicted Environmental Concentration - PEC) og høyeste sikre konsentrasjon (Predicted No Effect Concentration - PNEC). PEC er beregnet utifra årlig salgsvekt i Norge.


Miljøinformasjonen (datert 07.01.2021) er utarbeidet av Janssen.
 J02A C03
Vorikonazol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av vorikonazol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av vorikonazol kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at vorikonazol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 20.07.2021) er utarbeidet av Pfizer.
 J02A C04
Posakonazol
 
PNEC: 4,1 μg/liter
Salgsvekt: 8,55747 kg
Miljørisiko: Bruk av posakonazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Posakonazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Posakonazol brytes ned i miljøet.

Miljørisiko er beregnet utifra forholdet mellom forventet konsentrasjon i vann (Predicted Environmental Concentration - PEC) og høyeste sikre konsentrasjon (Predicted No Effect Concentration - PNEC). PEC er beregnet utifra årlig salgsvekt i Norge.


Miljøinformasjonen (datert 21.04.2020) er utarbeidet av MSD.
 J02A C05
Isavukonazol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av isavukonazol kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Isavukonazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Isavukonazol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 13.04.2021) er utarbeidet av Unimedic Pharma.
J02A X
Andre antimykotika til systemisk bruk
 J02A X04
Kaspofungin
 
PNEC: 5 μg/liter
Salgsvekt: 0,11794 kg
Miljørisiko: Bruk av kaspofungin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Kaspofungin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Kaspofungin brytes ned langsomt i miljøet.

Miljørisiko er beregnet utifra forholdet mellom forventet konsentrasjon i vann (Predicted Environmental Concentration - PEC) og høyeste sikre konsentrasjon (Predicted No Effect Concentration - PNEC). PEC er beregnet utifra årlig salgsvekt i Norge.


Miljøinformasjonen (datert 29.11.2022) er utarbeidet av MSD.
 J02A X05
Mikafungin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av mikafungin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Mikafungin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at mikafungin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 27.04.2021) er utarbeidet av Astellas Pharma.
 J02A X06
Anidulafungin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 06.10.2020) er utarbeidet av Pfizer.