Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


C10A A
HMG-CoA-reduktasehemmere
 C10A A01
Simvastatin
 
PNEC: 0,2 μg/liter
Salgsvekt: 1 580,157743 kg
Miljørisiko: Bruk av simvastatin gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Simvastatin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Simvastatin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 18.12.2019) er utarbeidet av MSD.
 C10A A04
Fluvastatin
 
PNEC: 19 μg/liter
Salgsvekt: 131,472488 kg
Miljørisiko: Bruk av fluvastatin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av fluvastatin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Fluvastatin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 09.05.2017) er utarbeidet av Novartis.
 C10A A05
Atorvastatin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av atorvastatin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av atorvastatin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at atorvastatin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.12.2017) er utarbeidet av Actavis.
 C10A A07
Rosuvastatin
 
PNEC: 1,8 μg/liter
Salgsvekt: 210,249207 kg
Miljørisiko: Bruk av rosuvastatin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Rosuvastatin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Rosuvastatin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 25.07.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
C10A B
Fibrater
 C10A B02
Bezafibrat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av bezafibrat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bezafibrat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at bezafibrat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 01.07.2020) er utarbeidet av Teva.
C10A C
Midler som øker utskillelsen av gallesyre
 C10A C02
Kolestipol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av kolestipol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av kolestipol kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at kolestipol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 03.09.2020) er utarbeidet av Pfizer.
 C10A C04
Colesevelam
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av colesevelam kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Colesevelam har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at colesevelam er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 24.06.2020) er utarbeidet av Sanofi AB.
C10A X
Andre lipidmodifiserende midler
 C10A X09
Ezetimib
 
PNEC: 5 μg/liter
Salgsvekt: 231,846864 kg
Miljørisiko: Bruk av ezetimib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ezetimib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ezetimib brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 07.04.2020) er utarbeidet av MSD.
 C10A X13
Evolokumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.02.2019) er utarbeidet av Amgen.
 C10A X14
Alirokumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.