Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


C08C A
Dihydropyridinderivater
 C08C A02
Felodipin
 
PNEC: 0,05 μg/liter
Salgsvekt: 33,722343 kg
Miljørisiko: Bruk av felodipin gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Felodipin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Felodipin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 24.04.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
 C08C A05
Nifedipin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nifedipin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nifedipin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Nifedipin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 03.03.2020) er utarbeidet av Bayer.
 C08C A06
Nimodipin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nimodipin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nimodipin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at nimodipin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 17.03.2020) er utarbeidet av Bayer.