Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


A07E A
Kortikosteroider med lokalvirkning
 A07E A06
Budesonid
 
PNEC: 8,6 μg/liter
Salgsvekt: 22,76273 kg
Miljørisiko: Bruk av budesonid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Budesonid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Budesonid er potensielt persistent.

Miljørisiko er beregnet utifra forholdet mellom forventet konsentrasjon i vann (Predicted Environmental Concentration - PEC) og høyeste sikre konsentrasjon (Predicted No Effect Concentration - PNEC). PEC er beregnet utifra årlig salgsvekt i Norge.


Miljøinformasjonen (datert 19.10.2021) er utarbeidet av Vifor Pharma.
A07E C
Aminosalisylsyre og lignende midler
 A07E C01
Sulfasalazin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av sulfasalazin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av sulfasalazin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at sulfasalazin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 03.09.2020) er utarbeidet av Pfizer.
 A07E C02
Mesalazin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av mesalazin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Mesalazin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at mesalazin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 09.02.2021) er utarbeidet av Tillotts Pharma.
 A07E C04
Balsalazid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av balsalazid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Balsalazid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at balsalazid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 27.04.2022) er utarbeidet av Almirall.