Mildison Lipid

Karo Pharma

Kortikosteroid gruppe I (milde).

ATC-nr.: D07A A02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 D07A A02
Hydrokortison
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av hydrokortison kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av hydrokortison kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at hydrokortison er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av Pfizer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KREM 1%: 1 g inneh.: Hydrokortison 10 mg, hvit vaselin, lett flytende parafin, cetostearylalkohol, makrogol 25 cetostearyleter, vannfri sitronsyre, vannfritt natriumsitrat, benzylalkohol, propylparahydroksybenzoat (E 216), renset vann.


Indikasjoner

Inflammatoriske, f.eks. allergiske og kløende hudlidelser. Mildere eksem og eksematøse hudreaksjoner, og roligere faser av kraftigere eksem eller som ledd i nedtrapping før seponering. Solforbrenning uten sårdannelse.
Reseptfri bruk: Lette grader av eksemer, hudutslett, solforbrenning og soleksem.

Dosering

Påsmøres tynt 1-2 ganger daglig. Pga. mulig takyfylaksiutvikling kan intermitterende behandling benyttes alternativt. Ved bruk hos barn, se Forsiktighetsregler og pakningsvedlegg.
Administrering: Til bruk på huden.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent allergi mot innholdsstoffene. Hudinfeksjoner forårsaket av virus (f.eks. herpes simplex), sopp eller bakterier. Overflatiske keratitter. Sårbehandling, spesielt ulcerøse lesjoner (perforasjonsfare).

Forsiktighetsregler

Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Langvarig, kontinuerlig behandling av barn bør unngås hvis mulig, da binyresuppresjon kan forekomme selv uten okklusjon. Langvarig bruk i ansiktet er uønsket. Forsiktighet ved bruk i og omkring øyet (glaukomutvikling).

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kortikosteroider er teratogene i dyreforsøk. Human relevans er usikker, da det hittil ikke er vist økt forekomst av misdannelser etter bruk i svangerskapet. Etter systemisk langtidsbehandling av gravide med kortikosteroider er det blitt vist redusert fødsels- og placentavekt. Det foreligger også risiko for binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet. Ved topikal applikasjon er risikoen for fosterskadelige effekter liten.
Amming: Ved topikal applikasjon er det lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Brystene må ikke påsmøres rett før amming.
Hydrokortison

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Hud
Mindre vanligeMaskering eller spredning av infeksjoner, maskering eller utvikling av kontaktdermatitt
Øye
Ukjent frekvensTåkesyn
Generelt: Systemeffekter kan forekomme hos barn ved langvarig okklusjonsbehandling av store hudområder.
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
HudMaskering eller spredning av infeksjoner, maskering eller utvikling av kontaktdermatitt
Ukjent frekvens
ØyeTåkesyn
Generelt: Systemeffekter kan forekomme hos barn ved langvarig okklusjonsbehandling av store hudområder.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For glukokortikoider H02A B

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Inflammasjonshemmende og kløestillende.
Absorpsjon: Kan absorberes. Store regionale variasjoner.

Pakninger uten resept

15 g krem er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 16.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.03.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Mildison Lipid, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1%15 g
486750
SPC_ICON-
-
*F
30 g
489264
SPC_ICONBlå resept
-
67,40C
100 g
176472
SPC_ICONBlå resept
-
119,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.