Microcid

Bioglan


Antiseptisk middel.

D08A X01 (Hydrogenperoksid)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KREM 1%: 1 g inneh.: Hydrogenperoksid 10 mg, glyserolmonolaurat, glyserolmonomyristat, polyoksyetylen-100-stearat, propylenglykol, vannfri sitronsyre, natriumhydroksid, svovelsyre, natriumoksalat, salisylsyre, natriumedetat, natriumpyrofosfat, natriumstannat, renset vann.


Dosering

Påføres 2-3 ganger om dagen, eller ved behov. Ved bruk av bandasje er 1 applikasjon pr. dag nok. En tørr film vil vise seg på huden etter påføring, som lett vil kunne vaskes bort med vann. Behandlingstid bør ikke overstige 3-4 uker.
Administrering Til bruk på huden.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kontakt med øynene bør unngås. Hjelpestoffer: Inneholder propylenglykol som kan gi hudirritasjon.

Interaksjoner

Kremen er uforlikelig med jod, permanganat og andre sterkt oksiderende stoffer. Stoffene vil påskynde nedbrytningen av hydrogenperoksid.

Graviditet, amming og fertilitet

Risiko ved bruk under graviditet og amming er ikke klarlagt. Dyrestudier indikerer ingen reproduksjonstoksiske effekter.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Kortvarig svie, brenning.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeVirkningen skyldes antagelig aktive metabolitter som dannes under nedbrytningsprosessen. Baktericid effekt på Staphylococcus aureus og betahemolytiske streptokokker. In vitro-effekt mot gramnegative bakterier som Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis og E. coli, samt andre mikroorganismer som Propionebacterium acnes og Candida albicans. Ingen kjente patogene bakterier har utviklet resistens mot hydrogenperoksid.

 

Pakninger, priser og refusjon

Microcid, KREM:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1% 25 g
098267
- 99,70 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Microcid KREM 1%

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.06.2017


Sist endret: 03.08.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)