Metosyn

Bioglan


Kortikosteroid, gruppe III (sterke).

D07A C08 (Fluocinonid)SALVE 0,05%: 1 g inneh.: Fluocinonid 0,5 mg, makrogol 6000, 1,2,6-heksantriol, vannfri sitronsyre, stearylalkohol, propylenglykol.


Indikasjoner

Inflammatoriske, f.eks. allergiske, og kløende lidelser i hud. Eksem og eksematøse hudreaksjoner. Insektstikk. Intertrigo pga. kjemisk og/eller mekanisk irritasjon. Lichen ruber planus. Lupus erythematosus. Prurigo. Psoriasis (se Forsiktighetsregler). Pustulosis palmoplantaris.

Dosering

Brukes både på tørre og væskende hudlidelser. En liten mengde påsmøres tynt 2-3 ganger daglig initialt. Så snart virkning er inntrådt, appliseres salven 1 eller 2 ganger daglig. Pga. mulig toleranseutvikling (takyfylaksi) kan intermitterende behandling benyttes alternativt. Toleranseutviklingen er reversibel, og behandlingen vil igjen være effektiv etter et kort opphold. Ved bruk hos barn, se Forsiktighetsregler.
Administrering: Til bruk på huden.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hudinfeksjoner forårsaket av bakterier, sopp eller virus (f.eks. herpes simplex). Sårbehandling, spesielt ulcerøse lesjoner. Perioral dermatitt. Rosacea. Akne. Bleiedermatitt. Pruritus ani et vulvae.

Forsiktighetsregler

Anbefales ikke til barn <1 år. Ved bruk hos barn >1 år bør behandlingen ikke vare lengre enn 5 dager. Okklusjon bør ikke benyttes hos barn. Sterke kortikosteroider bør ikke brukes i ansiktet. Er bruk av sterke kortikosteroider nødvendig ved mer terapiresistente tilstander, bør behandlingsvarigheten begrenses. Applikasjon i øynene og deres omgivelser bør unngås. Begrenset behandlingsvarighet også ved applikasjon på intertriginøse områder. Ved behandling av psoriasis er nøye kontroll av pasienten nødvendig. Generalisert pustulær psoriasis kan utvikles, særlig ved langvarig behandling. Takyfylaksi, høyere doser og utvikling av hudatrofi øker mulighet for systemreaksjoner. Etter seponering er rebound-effekt med oppblussing av sykdommen rapportert. En utbredt plaque psoriasis bør ikke behandles med lokale kortikosteroider. Ved samtidig infeksjon må lokal kortikosteroidbehandling suppleres med adekvat antimikrobiell terapi. Ved opptreden av uheldige virkninger lokalt eller systemisk seponeres behandlingen. Hjelpestoffer: Inneholder propylenglykol som kan gi hudirritasjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Teratogen effekt er sett i dyreforsøk. Relevansen av dette ved human bruk er usikker, da det hittil ikke er påvist økt forekomst av misdannelser etter bruk av kortikosteroider i svangerskapet. Etter systemisk langtidsbehandling av gravide med kortikosteroider er det påvist redusert fødsels- og placentavekt. Det foreligger også en risiko for binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet. Bør derfor ikke brukes av gravide på større hudområder over lengre tid. Lavpotente kortikosteroider bør foretrekkes.
Amming: Ved topikal applikasjon av begrensede hudområder er det lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket. Brystene skal ikke påsmøres rett før amming.

Bivirkninger

Mild irritasjon. Hudatrofi. Striae. Telangiektasi. Purpura. Rosacealignende hud. Pigmentforandringer. Systemeffekter (hyperkortisisme, suppresjon av binyrebarkfunksjon) kan forekomme ved langvarig behandling eller behandling over store hudområder, også uten okklusjon, først og fremst hos barn. Maskering av infeksjon og kontakteksem. Infeksjonsspredning. Utvikling av kontakteksem. Steroidakne.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Forgiftning er usannsynlig etter oralt inntak av 1 tube. Hvis større mengder inntas og forgiftning utvikles, iverksettes sympomatisk behandling.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Syntetisk inflammasjonshemmende kortikosteroid. Mekanismen er relatert til vasokonstriksjon, nedsatt membranpermeabilitet, redusert frigjøring av inflammatoriske mediatorer, hemming av immunologisk respons og av celledeling.
Absorpsjon: Kan absorberes. Absorpsjonsgraden er avhengig av mange faktorer, bl.a. salve- eller kremgrunnlag, hudbarrierens tilstand og bruk av okklusiv behandling. Systemeffekter kan forekomme ved langvarig behandling eller behandling av store hudområder, også uten okklusjon, først og fremst hos barn. Store regionale variasjoner.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever.
Utskillelse: Via nyrene.

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Metosyn, SALVE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,05%50 g
098279
Blå resept
-
106,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.07.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.06.2017