Lunixen

Tilman


Plantebasert sedativum. Beroligende middel.

N05C M09 (Valerianarot)TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg: Hver tablett inneh.: Tørket valerianarotekstrakt 500 mg (tilsv. valerianarot 2-3 g), hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin (E 132), rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Plantebasert legemiddel til bruk for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser. Indisert hos voksne og ungdom >12 år.

Dosering

Pga. den gradvise økningen av effekt er ikke preparatet egnet for akutt intervenerende behandling av mild uro eller søvnforstyrrelser. For å oppnå optimal behandlingseffekt anbefales kontinuerlig bruk i 2-4 uker. Lege/apotek kontaktes hvis symptomene vedvarer eller forverres etter 2 uker med kontinuerlig bruk.
Ungdom >12 år, voksne og eldre
Maks. daglig dose er 4 tabletter. For lindring av mild uro: 1 tablett opptil 3 ganger daglig. For lindring av søvnforstyrrelser: 1 tablett 1/2-1 time før leggetid. Ved behov tas også 1 tablett tidligere på kvelden.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn <12 år: Anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og effektdata.
Administrering Skal svelges hele med vann. Skal ikke tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever dette bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Begrensede data. Kombinasjon med syntetiske sovemidler er ikke anbefalt, da det kan bidra til tretthet, svimmelhet og søvnighet.

Graviditet, amming og fertilitet

Sikkerheten ved bruk under graviditet og amming er ikke fastslått. Siden det ikke finnes tilstrekkelig med data, anbefales ikke bruk av dette legemidlet under graviditet og amming.
FertilitetIngen data tilgjengelig.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerCa. 20 g tørket valerianarot (tilsv. 7-10 tabletter) ga lette symptomer som tretthet, magekrampe, trykk over brystet/dyspné, ørhet, håndtremor og mydriasis, som forsvant innen 24 timer.
BehandlingStøttende.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringPlantebasert legemiddel.
VirkningsmekanismeBeroligende effekt er bekreftet i kliniske studier. Anbefalt dose forbedrer søvnlengde og -kvalitet. Effektene kan ikke med sikkerhet knyttes til noen kjente hjelpestoffer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Lunixen, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
500 mg 28 stk. (blister)
553096
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Lunixen TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.07.2019


Sist endret: 10.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)