Losartan Krka

KRKA


Angiotensin II-reseptorantagonist.

C09C A01 (Losartan)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

TABLETTER, filmdrasjerte 12,5 mg, 50 mg og 100 mg: Hver tablett inneh.: Losartankalium 12,5 mg, resp. 50 mg og 100 mg, tilsv. losartan 11,4 mg, resp. 45,8 mg og 91,5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoffer: 12,5 mg: Kinolingult (E 104), titandioksid (E 171). 50 mg og 100 mg: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av essensiell hypertensjon hos voksne og hos barn og ungdom 6-18 år. Behandling av nyresykdom hos voksne med hypertensjon og diabetes mellitus type 2 med proteinuri ≥0,5 g/dag, som del av en antihypertensiv behandling. Behandling av kronisk hjertesvikt hos voksne når behandling med ACE-hemmere ikke anses hensiktsmessig pga. uforlikelighet, særlig hoste, eller kontraindikasjon. Pasienter med hjertesvikt som er stabilisert på en ACE-hemmer, bør ikke bytte til losartan. Pasientene bør ha venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon ≤40% og bør være klinisk stabile og behandles under etablert behandlingsregime for kronisk hjertesvikt. Reduksjon i risiko for slag hos voksne hypertensive pasienter med venstre ventrikkelhypertrofi dokumentert ved EKG.

Dosering

Se SPC.
Administrering Bør tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. Bør svelges hele med et glass vann. Tabletter 50 mg: Har delestrek, men skal ikke deles.

 

Pakninger, priser og refusjon

Losartan Krka, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
12,5 mg 28 stk. (blister)
093987
Blå resept 94,30 (trinnpris 58,70) C
98 stk. (blister)
065308
- 239,50 C
50 mg 28 stk. (blister)
050015
Blå resept 99,30 (trinnpris 71,90) C
98 stk. (blister)
050469
Blå resept 257,10 (trinnpris 114,20) C
100 mg 98 stk. (blister)
094023
Blå resept 477,90 (trinnpris 147,80) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Losartan Krka TABLETTER, filmdrasjerte 12,5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Losartan Krka TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Losartan Krka TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.01.2021


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Cozaar «Organon»


Sist endret: 04.03.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)