Locoid

Locoid Crelo

Locoid Lipid

Cheplapharm


Kortikosteroid gruppe II (middels sterke).

D07A B02 (Hydrokortisonbutyrat)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KREM 0,1%: Locoid: 1 g inneh.: Hydrokortisonbutyrat 1 mg, cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, lettflytende parafin, hvit vaselin, vannfri sitronsyre, vannfri natriumsitrat, butylparahydroksybenzoat og propylparahydroksybenzoat (E 216), renset vann.


LINIMENT, oppløsning 0,1%: Locoid: 1 ml inneh.: Hydrokortisonbutyrat 1 mg, isopropanol, glyserol (85%), povidon K90, vannfri sitronsyre, vannfri natriumsitrat, renset vann.


SALVE 0,1%: Locoid: 1 g inneh.: Hydrokortisonbutyrat 1 mg, polyetylen, flytende parafin.


LINIMENT, emulsjon 0,1%: Locoid Crelo: 1 g inneh.: Hydrokortisonbutyrat 1 mg, cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, hvit vaselin, fast parafin, boragoolje, butylhydroksytoluen, propylenglykol, vannfri sitronsyre, vannfri natriumsitrat, butylparahydroksybenzoat og propylparahydroksybenzoat (E 216), renset vann.


KREM 0,1%: Locoid Lipid: 1 g inneh.: Hydrokortisonbutyrat 1 mg, cetosteraylalkohol, makrogolcetostearyleter, lettflytende parafin, hvit vaselin, propylparahydroksybenzoat (E 216), benzylalkohol, vannfri sitronsyre, vannfri natriumsitrat, renset vann.


Indikasjoner

Alle legemiddelformer: Inflammatoriske, f.eks. allergiske og kløende hudlidelser. Eksem og eksematøse hudreaksjoner. Psoriasis, lichen ruber planus, anogenitalkløe, prurigo, insektstikk og intertrigo pga. kjemisk og/eller mekanisk irritasjon. Locoid liniment, oppløsning: Også indisert ved korttidsbehandling av ekstern otitt.

Dosering

Alle legemiddelformer
Påsmøres tynt 1-2 ganger daglig. Lett massasje kan lette inntrengningen i huden. Ved vanskelige behandlingstilfeller oppnår en ofte bedre resultat med okklusjonsforbinding. Ved begynnende bedring kan doseringen reduseres til 1 gang daglig. Pga. mulig takyfylaksiutvikling kan intermitterende behandling benyttes alternativt. Toleranseutviklingen er reversibel og behandlingen vil være effektiv igjen etter et kort opphold. Ved bruk hos barn, se Forsiktighetsregler.
Locoid krem
Benyttes hvor eksudat foreligger, eller hvor kosmetiske hensyn gjør det ønskelig.
Locoid salve
Benyttes ved ikke-væskende lidelser, samt ved okklusjonsbehandling.
Locoid liniment, oppløsning
Er spesielt egnet til tett hårbevokste områder. Ved ekstern otitt: Før applikasjon rengjøres øregangen nøye. 3-4 dråper av Locoid liniment, oppløsning dryppes inn i øregangen 2 ganger daglig i maks. 1 uke.
Locoid Crelo liniment, emulsjon
Benyttes hvor eksudat foreligger, eller hvor kosmetiske hensyn gjør det ønskelig. Er også velegnet til behandling av hårbevokste områder.
Locoid Lipid krem (fet krem)
Er velegnet til behandling av subakutte og kroniske hudlidelser.
Administrering Til bruk på huden. Locoid liniment, oppløsning: Kan i tillegg brukes ved ekstern otitt, se ovenfor.

Kontraindikasjoner

Hudinfeksjoner forårsaket av bakterier, sopp eller virus (f.eks. herpes simplex). Sårbehandling, spesielt ulcerøse lesjoner. Perioral dermatitt. Kjent allergi mot innholdsstoffene. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Forsiktighet ved bruk på genital- og rektalslimhinne, i øyet og dets omgivelser (glaukomutvikling), i ansiktet og intertriginøse områder (avpasses etter doseringsform og bruk). Særlig forsiktighet bør utvises ved behandling av barn. Langvarig kontinuerlig behandling bør om mulig unngås, da binyrebarksuppresjon kan forekomme selv uten okklusjon.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKortikosteroider er teratogene i dyreforsøk. Relevansen av dette for mennesker er usikker, da det hittil ikke er påvist økt forekomst av misdannelser etter bruk av kortikosteroider i svangerskapet. Etter systemisk langtidsbehandling av gravide med kortikosteroider er det blitt påvist redusert fødsels- og placentavekt. Det foreligger også en risiko for binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet. Preparatet bør derfor ikke brukes av gravide på større hudområder over lengre tid. Lavpotente kortikosteroider bør foretrekkes.
AmmingVed topikal applikasjon av begrensede hudområder er det lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Brystene må ikke påsmøres rett før amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeInflammasjonshemmende og kløestillende egenskaper. Takyfylaksiutvikling kan redusere virkningen.
AbsorpsjonKan absorberes.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal oppbevares ved høyst 25°C. Locoid krem, Locoid salve og Locoid Lipid krem: Holdbarhet etter anbrudd: 6 måneder. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses (gjelder kun Locoid krem og Locoid Lipid krem). Locoid liniment, oppløsning og Locoid Crelo liniment, emulsjon: Holdbarhet etter anbrudd: 8 uker.

 

Pakninger, priser og refusjon

Locoid, KREM:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,1% 50 g
443227
Blå resept 87,50 C
100 g
438591
Blå resept 138,70 C

Locoid, LINIMENT, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,1% 100 ml
426573
Blå resept 143,40 C

Locoid, SALVE:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,1% 100 g
114761
Blå resept 134,00 C

Locoid Crelo, LINIMENT, emulsjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,1% 100 g
080456
Blå resept 114,80 C

Locoid Lipid, KREM:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,1% 100 g
563799
Blå resept 130,30 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Locoid Crelo LINIMENT, emulsjon 0,1%

Gå til godkjent preparatomtale

Locoid KREM 0,1%

Gå til godkjent preparatomtale

Locoid LINIMENT, oppløsning 0,1%

Gå til godkjent preparatomtale

Locoid Lipid KREM 0,1%

Gå til godkjent preparatomtale

Locoid SALVE 0,1%

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.06.2021


Sist endret: 11.06.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)