Livostin

McNeil


Lokalt antihistamin.

S01G X02 (Levokabastin)ØYEDRÅPER, suspensjon 0,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Levokabastinhydroklorid tilsv. levokabastin 0,5 mg, propylenglykol, vannfri dinatriumfosfat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, hypromellose, polysorbat 80, benzalkoniumklorid 0,15 mg, dinatriumedetat 0,15 mg, sterilt vann. pH 6-8. 1 dråpe inneholder ca. 15 μg levokabastin.


Indikasjoner

Allergisk konjunktivitt.
Reseptfri bruk Voksne og barn >6 år: Korttidsbehandling av øyeplager ved allergi.

Dosering

Voksne og barn
1 dråpe i hvert øye 2 ganger daglig. Kan økes til 4 ganger daglig ved behov. Behandlingen skal pågå så lenge det foreligger behov for symptomlindring.
Administrering Okulær bruk. Flasken må ristes godt før hver bruk. Nødvendige forhåndsregler bør tas for å unngå kontaminering av flasken.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kontaktlinser: Bør ikke brukes samtidig med myke kontaktlinser pga. innhold av benzalkoniumklorid. Myke kontaktlinser bør fjernes før applisering og påsettes igjen etter minimum 15 minutter. Kan misfarge myke kontaktlinser. Hjelpestoffer: Inneholder benzalkoniumklorid som kan forårsake øyeirritasjon, symptomer på tørre øyne og kan påvirke tårefilmen og hornhinnen. Skal derfor brukes med forsiktighet ved tørre øyne og ved risiko for sykdom på hornhinnen. Pasienten bør følges opp regelsmessig ved langvarig bruk. Inneholder fosfater. Forkalkninger på hornhinnen er sett i forbindelse med bruk av øyedråper som inneholder fosfat. Dette kan forårsake betydelige skader på hornhinnen. Inneholder propylenglykol. Bilkjøring og bruk av maskiner: Forsiktighet bør utvises ved bilkjøring eller bruk av maskiner etter applikasjon, da bivirkninger som kan påvirke synet er rapportert.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSikkerhet ved graviditet er ikke klarlagt. Skal bare brukes ved graviditet hvis fordelen oppveier en mulig risiko.
AmmingSelv om overgang til morsmelk er liten, anbefales det at forsiktighet utvises ved administrering til ammende pga. begrensede data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det er ikke rapportert tilfeller av overdosering. Tretthet etter utilsiktet inntak av flaskeinnholdet kan ikke ekskluderes. Ved utilsiktet inntak skal pasienten rådes til å drikke mye for å påskynde renal eliminasjon.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringPotent, hurtigvirkende og selektiv histamin H1-antagonist.
VirkningsmekanismeEtter topikal applikasjon i øyet oppnås en rask og langvarig (flere timer) lindring av symptomene forbundet med allergisk konjunktivitt.
AbsorpsjonAbsorberes langsomt og ufullstendig fra øyet. Etter applikasjon av en 15 µg dose i øyet absorberes ca. 6 µg. Cmax nås etter ca. 6 timer. Lineær og forutsigbar farmakokinetisk plasmaprofil.
ProteinbindingCa. 55%.
HalveringstidTerminal t1/2 er ca. 39-70 timer. Moderat til alvorlig nyresvikt (ClCR 10-50 ml/minutt): Etter en enkelt peroral dose på 0,5 mg økte t1/2 fra 36 til 95 timer. Total eksponering for levokabastin uttrykt som AUC økte med 56%.
MetabolismeHovedsakelig ved glukuronidering.
UtskillelseHovedsakelig uforandret i urin (ca. 70% av absorbert dose).

Oppbevaring og holdbarhet

Etter åpning bør innholdet brukes innen 1 måned.

Pakninger uten resept

Inntil 4 ml øyedråper er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Livostin, ØYEDRÅPER, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,5 mg/ml 4 ml (flaske)
014290
Blå resept * F
3 × 4 ml (flaske)
014308
Blå resept 284,60 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Livostin ØYEDRÅPER, suspensjon 0,5 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.10.2020


Sist endret: 03.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)