Kull

Abigo

Aktivt kull.

ATC-nr.: A07B A01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A07B A01
Medisinsk kull
 
Miljørisiko: Bruk av medisinsk kull gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 20.06.2017) er utarbeidet av Abcur.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A07B A01
Medisinsk kull
 
Miljørisiko: Bruk av medisinsk kull gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 20.06.2017) er utarbeidet av Abcur.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

MIKSTUR, suspensjon 150 mg/ml: 1 ml inneh.: Aktivt kull 150 mg, sorbitol 70% 170 mg, kolloidal magnesiumaluminiumsilikat, karmellosenatrium, etanol 96% 1,2 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), renset vann.


Indikasjoner

Førstehjelp ved forgiftning. Mot diaré, f.eks. ved omgangssyke, matforgiftning o.l.

Dosering

Førstehjelp ved forgiftning: Voksne og barn: 100-300 ml (15-45 g aktivt kull), om mulig mer, tas med en gang etter at brekninger ev. er fremkalt.
Mot diaré, f.eks. ved omgangssyke, matforgiftning o.l.: Voksne og barn: 15-30 ml (1-2 spiseskjeer) 1 til flere ganger daglig.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kan ha mild lakserende effekt. Bør ikke brukes over lengre tid da absorpsjonen av næringsmidler, vitaminer og enzymer kan reduseres. Lite effektivt ved forgiftninger med cyanid, jern, alkaliske stoffer og mineralsyrer. Forsiktighet utvises hos komatøse eller pasienter med nedsatt svelgerefleks. Etter deponering av kull i ventrikkelen hos slike pasienter, må larynkstuben (med/oppblåst «cuff») ligge til god hosterefleks. Skal ikke gis hvis det er aktuelt å tilføre spesifikt antidot per os eller brekkmiddel. Hjelpestoffer: Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Inneholder metyl- og propylparahydroksybenzoat som kan gi allergisk reaksjon (muligens forsinkede). Inneholder etanol 0,34 mg/dose for voksne, tilsv. 8,6 ml øl/3,6 ml vin pr. dose. Skadelig for personer med alkoholproblemer. Bør tas hensyn til hos gravide, ammende, barn og høyrisikogrupper, f.eks. ved leversykdom eller epilepsi.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A07B A01
Adsorberer et stort antall legemidler. Absorpsjon av disse vil dermed hemmes.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes ved graviditet og amming (se også Forsiktighetsregler).

Bivirkninger

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Forstoppelse. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Bruk av kullsuspensjon med sorbitol til barn har ført til forstyrret elektrolyttbalanse etter diaré.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Flytende kullpreparat.
Virkningsmekanisme: Adsorberer et stort antall legemidler og gifter. Kull som suspensjon virker raskt og er lettere å bruke enn pulver.
Absorpsjon: Absorberes ikke.
Utskillelse: Giftstoffet bundet til kull utskilles via feces.

Sist endret: 17.10.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.06.2016


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Kull, MIKSTUR, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
150 mg/ml100 ml
425470
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antidot (motgift): Stoff som reduserer eller opphever virkningen av et annet stoff i organismen. Brukes ved behandling av overdosering/forgiftninger.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

matforgiftning: Akutt sykdom i mage-tarmsystemet, som er forårsaket av giftstoffer fra bakterier eller virus i maten. Symptomer er magesmerter, kvalme, oppkast, diaré og ev. feber.