Klorhexidin Fresenius Kabi

Fresenius Kabi


Bredspektret antiseptikum.

D08A C02 (Klorheksidin)LINIMENT, oppløsning 0,5 mg/ml og 1 mg/ml: 1000 ml inneh.: Klorheksidindiacetat 0,5 g, resp. 1 g, natriumacetat (3H2O) 21 g, eddiksyre, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. pH ca. 6.


Indikasjoner

Desinfeksjon av sår. Slimhinnedesinfeksjon f.eks. i forbindelse med fødsler. Desinfeksjon av urinrørsåpning før kateterisering.

Dosering

Tilpasses etter behov.

Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes i ledd og på sener. Skal ikke komme i kontakt med hjerne, hjernehinne eller perforerte trommehinner fordi klorheksidin er nevrotoksisk.

Forsiktighetsregler

Bruk av klorheksidin på peritoneum kan øke dannelsen av peritoneale adherenser. Pediatrisk populasjon: Bruk av klorheksidinoppløsning til desinfisering av hud før invasive inngrep, er forbundet med kjemiske brannsår hos nyfødte. Det er høyere risiko hos premature spedbarn, spesielt hos barn født før 32. svangersuke, og i løpet av barnets 2 første leveuker. Fjern fuktede materialer, laken og klær før prosedyren fortsettes. Unngå å bruke større mengde oppløsning enn nødvendig, og unngå at oppløsningen samler seg i hudfolder, under pasienten eller drypper på laken eller annet materiale som er i direkte kontakt med pasienten. Hvis okklusjonsbandasje skal påføres områder tidligere eksponert for Klorhexidin, må det påses at overflødig oppløsning på huden er fjernet først.

Graviditet, amming og fertilitet

Ingen kjent risiko.

Bivirkninger

Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Kontaktdermatitt og urticaria. Øvrige: Anafylaktisk reaksjon. Ukjent frekvens: Kjemiske brannsår hos nyfødte.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Isoton desinfeksjonsvæske.
Virkningsmekanisme: Baktericid effekt på grampositive og gramnegative bakterier. Oppløsningen er mer effektiv mot grampositive enn gramnegative bakterier. Bakteriesporer, tuberkler og virus påvirkes ikke. Effekten kan reduseres av såpe, blod, puss og andre organiske stoffer.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Klorhexidin Fresenius Kabi, LINIMENT, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,5 mg/ml20 × 30 ml (plastamp.)
395911
Blå resept
-
*F
125 ml (plastflaske)
007169
Blå resept
-
*F
250 ml (plastflaske)
007183
Blå resept
-
*F
1000 ml (plastflaske)
007192
Blå resept
-
*F
1 mg/ml125 ml (plastflaske)
007214
Blå resept
-
*F
250 ml (plastflaske)
007227
Blå resept
-
*F
1000 ml (plastflaske)
007205
Blå resept
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.02.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.06.2015