Generell informasjon
om interaksjonsanalysen

Interaksjonsanalysen er basert på data som er hentet fra FEST-databasen til Legemiddelverket. Interaksjonsinformasjonen i FEST er basert på de tidligere interaksjonsdatabasene Apriori og Druid.

Slik gjør du

Begynn å skrive inn et preparatnavn, virkestoff eller en ATC-kode i det øverste feltet og velg fra listen som kommer opp. Dette gjentas inntil alle ønskede preparat, virkestoff og/eller ATC-koder er valgt. Enkeltoppslag kan slettes ved å klikke på det blå minustegnet bak oppslaget. Nullstill-knappen sletter alle oppslagene. Trykk deretter på Analyser for å utføre selve analysen.

Klassifisering av interaksjoner

Les mer