Kortikosteroid.

ATC-nr.: D07A C03

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkKREM 2,5 mg/g: 1 g inneh.: Desoksymetason 2,5 mg, isopropylmyristat, ullfettalkohol, cetostearylalkohol, hvit vaselin, renset vann til 1 g.


Indikasjoner

Inflammatoriske, f.eks. allergiske og kløende lidelser i hud og mucosa. Eksem og eksematøse hudreaksjoner. Psoriasis. Pustulosis palmoplantaris. Insektstikk. Lichen ruber planus. Lupus erythematosus. Prurigo. Anogenitalkløe. Intertrigo pga. kjemisk og/eller mekanisk irritasjon.

Dosering

Påsmøres i et tynt lag 1-2 ganger daglig, om nødvendig 3 ganger daglig, og masseres lett inn i de affiserte hudområdene. Ved bedring reduseres antall daglige doser. Pga. mulig takyfylaksiutvikling kan intermitterende behandling benyttes alternativt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hudinfeksjoner forårsaket av bakterier, sopp eller virus (f.eks. herpes simplex). Sårbehandling, spesielt ulcerøse lesjoner. Perioral dermatitt. Rosacea. Kontaktallergi mot innholdsstoffer.

Forsiktighetsregler

Unngå applikasjon over store hudområder (>10% av kroppsoverflaten) og over lang tid (mer enn ca. 4 uker) grunnet risiko for systemisk glukokortikoideffekt samt lokale bivirkninger ved langtidsbehandling. Takyfylaksiutvikling kan redusere virkningen. Særlig varsomhet må utvises ved behandling av barn pga. risiko for systemiske effekter. Ved behandling av store hudområder hos voksne, særlig ved langvarig behandling, må en være oppmerksom på mulig suppresjon av hypothalamus-hypofyse-binyre (HPA)-aksen. Gjentatt kontakt med konjunktivalsekken over tid kan føre til forhøyet intraokulært trykk. Skal kun brukes ved infeksjoner forårsaket av bakterier eller sopp hvis samtidig kausal terapi gis. Forsiktighet ved bruk på genital- og rektalslimhinne, i ansiktet, intertriginøse områder og i øyet og dets omgivelser (forhøyet intraokulært trykk). Inneholder et mineralfett som i kontakt med lateks-kondomer kan forårsake brudd på kondomet. Kontakt mellom krem og lateks-kondom må derfor unngås. Ved tåkesyn eller andre synsforstyrrelser, bør det vurderes henvisning til øyelege for utredning av mulige årsaker inkl. katarakt, glaukom eller sjeldne sykdommer som sentral serøs chorioretinopati (CSCR).

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kortikosteroider er teratogene i dyreforsøk. Relevansen av dette for menneske er usikker, da det hittil ikke er kunnet påvist økt forekomst av misdannelser etter bruk av kortikosteroider i svangerskapet. Etter systemisk langtidsbehandling av gravide med kortikosteroider er det derimot blitt påvist redusert fødsels- og placentavekt. Det foreligger også en risiko for binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet. Bør derfor ikke brukes av gravide på større hudområder eller over lengre tid. Lavpotente kortikosteroider bør foretrekkes.
Amming: Ved topikal applikasjon på begrensede hudområder er det lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Brystene skal ikke påsmøres rett før amming.
Desoksymetason

Bivirkninger

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Hudatrofi, striae distensae og hudmaserasjon kan utvikles på behandlede hudområder. Maskering av infeksjon, steroidakne, infeksjonsspredning, utvikling av kontakteksem. Rosacealignende hud, purpura. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Follikulitt, hypertrikose, hyper- eller hypopigmentering, teleangiektasi. Slike bivirkninger oppstår spesielt ved langtids- og okklusjonsbehandling. Ved behandling av store hudområder, ved langtidsbehandling og ved okklusjonsbehandling er det mulighet for at systemisk aktive mengder desoksymetason absorberes. Ukjent frekvens: Stoffskifte/ernæring: Hyperglykemi. Øye: Tåkesyn.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Systemiske glukokortikoideffekter kan forekomme dersom store menger desoksymetason blir absorbert, spesielt ved behandling over store hudområder eller over lang tid. Dosen må i slike tilfeller reduseres eller seponeres. Ved suppresjon av hypothalamus-hypofyse-binyre (HPA)-aksen må behandlingen seponeres gradvis.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For glukokortikoider H02A B

Egenskaper

Klassifisering: Gruppe III kortikosteroid (sterke). Kremen er en vann-i-olje-emulsjon.
Virkningsmekanisme: Antiinflammatorisk, antiallergisk og antipruriginøs virkning av desoksymetason.
Absorpsjon: Kan absorberes. Systemisk effekt kan forekomme ved behandling av store hudområder.

Sist endret: 28.11.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.11.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Ibaril, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2,5 mg/g50 g
503961
SPC_ICON-
-
166,80
100 g
158048
SPC_ICON-
-
297,30

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

follikulitt (hårkjertelbetennelse, hårsekkbetennelse, hårrotsbetennelse): Betennelse i hårsekkene, den delen av overhuden som omslutter roten til et hår.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forhøyet intraokulært trykk (økt intraokulært trykk, økt iop): Forhøyet væsketrykk i øyet.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypothalamus-hypofyse-binyre (hpa)-akse (hypothalamus-hypofyse-binyre-akse, hpa-akse): (HPA: Hypothalamic-Pituitary-Adrenal) En tenkt akse mellom hypothalamus, hypofyse og binyrer; 3 organer som via hormoner/signalstoff påvirker hverandre og regulerer kroppsfunksjoner som metabolisme, hjerte-karsystem, immunsystem, CNS og reproduksjon.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intertrigo: Utslett som forekommer der hvor hud ligger mot hud, slik som i armhuler, lyske, mellom tær osv. Forårsakes av fukt og friksjon, og overvekt er en predisponerende faktor. Symptomer er rødhet, kløe, svie og ofte væsking.

katarakt (grå stær): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

pustulosis palmoplantaris: Tilstand med små verkfylte blærer i håndflater og på fotsåler.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.

teleangiektasi (telangiektasi, sprengte blodkar): Vanlig hudforandring med utvidede og små blodårer.