Hypericum STADA

Stada Arzneimittel

Plantebasert legemiddel.

ATC-nr.: N06A X25

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N06A X25
Prikkperikum (johannesurt)
 
Miljørisiko: Bruk av plantebaserte legemidler gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2018) er utarbeidet av Midsona.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 N06A X25
Prikkperikum (johannesurt)
 
Miljørisiko: Bruk av plantebaserte legemidler gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2018) er utarbeidet av Midsona.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KAPSLER, harde: 1 kapsel inneh.: Johannesurt (prikkperikum, Hypericum perforatum), tørket ekstrakt 425 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin (E 132), jernhydroksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Plantebasert legemiddel for kortvarig behandling av symptomer ved mild nedstemthet.

Dosering

Voksne inkl. eldre: 1 kapsel 2-3 ganger daglig. Behandlingsvarighet: 6 uker. Effekt kan forventes innen 4 ukers behandling.
Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga. manglende data.
Administrering: Bør tas til samme tid hver dag. Svelges med 1 glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av ciklosporin, takrolimus for systemisk bruk, amprenavir, indinavir og andre proteasehemmere, irinotekan eller warfarin.

Forsiktighetsregler

Under behandlingen må eksponering for sterk UV-stråling (f.eks. utstrakt soling, bruk av solarium eller høyfjellssol) unngås. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, hereditær laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N06A X25
Se Kontraindikasjoner. Induserer CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 og P-gp. Særlig forsiktig skal derfor utvises ved bruk med alle preparater som påvirkes av disse, da redusert plasmakonsentrasjon er mulig. For orale antikonseptiva kan redusert plasmakonsentrasjon gi økte blødninger mellom menstruasjoner og redusert prevensjonssikkerhet, og andre prevensjonsmidler må brukes i tillegg. Før planlagt kirurgi må mulige interaksjoner med preparater som brukes ved generell- og regionalanestesi undersøkes. Om nødvendig må johannesurt seponeres. Den økte enzymaktiviteten returnerer til normalt nivå innen 1 uke etter seponering. Johannesurt kan bidra til serotonerge virkninger i kombinasjon med antidepressiver som SSRI, buspiron eller triptaner.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Potensiell human risiko er ukjent. Pga. utilstrekkelige kliniske data frarådes bruk under graviditet og amming.

Bivirkninger

Ukjent frekvens: Gastrointestinale forstyrrelser, allergiske hudreaksjoner, trøtthet og rastløshet kan forekomme. Personer med lys hud kan reagere med sterke solbrentlignende symptomer ved sterkt sollys.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Etter inntak av opptil 4,5 g tørket ekstrakt pr. dag i 2 uker og ytterligere 15 g tørket ekstrakt like før sykehusopphold, er det rapportert om anfall og forvirring. Etter inntak av massive overdoser må pasienten beskyttes mot sollys og andre kilder til UV-stråling i 1-2 uker.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer synaptosomalt opptak av nevrotransmitterne noradrenalin, serotonin og dopamin. Subkronisk behandling gir nedregulering av betaadrenerge reseptorer.
Halveringstid: 20 timer.

Sist endret: 21.12.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.11.2015


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Hypericum STADA, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
30 stk. (blister)
379992
SPC_ICON-
-
*F
60 stk. (blister)
470400
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

cyp2c19: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C19-hemmere og CYP2C19-induktorer.

cyp2c9: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C9-hemmere og CYP2C9-induktorer.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.