Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

OPPLØSNING 40 mg/ml: 1 ml inneh.: Klorheksidindiglukonat 40 mg (tilsv. klorheksidin 22,4 mg), poloksamerer, isopropanol, fettsyreamidoalkyldimetylaminoksid, glyserol, makrogolglyserolkokoater, D-glukonolakton, natriumhydroksid (for pH-justering), renset vann.


Indikasjoner

Desinfiserende håndvask før kirurgiske inngrep og for sykehuspersonell ved spesiell risiko for kryssinfeksjoner. Preoperativ helkroppsvask ved særlig høy infeksjonsrisiko.

Dosering

Desinfiserende håndvask
Skyll hender og underarmer, tilsett ca. 5 ml oppløsning og vask hender og underarmer grundig i 1 minutt. Neglene vaskes spesielt godt; bruk neglebørste. Skyll grundig. Før kirurgisk inngrep gjentas vask i 2 minutter. Under avskyllingen holdes hendene slik at vannet renner fra hendene mot albuene.
Preoperativ helkroppsvask
Optimalt 3 gangers vask: Formiddagen dagen før operasjon, ettermiddagen dagen før operasjon, og på operasjonsdagen. Rene klær etter hver vask. Hvis rutinene ikke tillater en 3-vask-prosedyre, kan vask nr. 1 sløyfes. Unngå å få oppløsningen i øyne og ører.
Administrering Til bruk på hud. Brukes ufortynnet.

Kontraindikasjoner

Tidligere overømfintlighet for klorheksidin.

Forsiktighetsregler

Skal ikke komme i kontakt med øyne, ører, hjerne eller hjernehinner. Hos pasienter med hode- eller ryggmargsskade må nytten ved bruk vurderes mot risikoen for kontakt. Skal ikke injiseres eller innføres i kroppens hulrom. Bruk av klorheksidinoppløsninger, både alkohol- og vannbaserte, til desinfisering av huden før invasive inngrep, er forbundet med kjemiske brannsår hos nyfødte. Tilgjengelige enkeltrapporter og publisert litteratur tyder på at risikoen er høyere hos premature spedbarn, spesielt hos barn som er født før 32. uke av svangerskapet, og i løpet av barnets 2 første leveuker. Hibiscrub er brannfarlig. Skal ikke brukes i prosedyrer med diatermi eller andre potensielle antenningskilder før det er helt tørt. Fjern fuktede materialer, laken og klær før prosedyren fortsettes. Unngå å bruke større mengde oppløsning enn nødvendig, og unngå at oppløsningen samler seg i hudfolder, under pasienten eller drypper på laken eller annet materiale som er i direkte kontakt med pasienten. Dersom okklusjonsbandasje skal legges på områder tidligere eksponert for Hibiscrub, må det før påføring av bandasjen utvises forsiktighet for å forsikre seg om at det ikke er overflødig oppløsning på huden. Skal ikke blandes med såpe eller andre anionske midler. Bruk av vaskemidler som inneholder hypokloritt, bør ikke brukes til tøy som har vært i kontakt med klorheksidin, da dette kan gi brune flekker.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetLite eller ingen absorpsjon gjennom hud indikerer at preparatet ikke forårsaker reproduksjonstoksiske effekter.
AmmingEttersom systemisk eksponering etter lokal (kutan) administrering anses å være minimal, kan preparatet brukes under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved aksidentell tilførsel peroralt, ventrikkelskylling med melk, eggehvite, gelatin eller mild såpe.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringHurtigvirkende vevsvennlig antiseptisk håndvaskemiddel.
VirkningsmekanismeKlorheksidin er et bredspektret antiseptikum med virkning på både grampositive og gramnegative vegetative bakterier, sopper, dermatofytter og lipofile virus. Virkning på bakteriesporer kun ved forhøyet temperatur. Virkningen inntrer meget raskt og varer i flere timer. Kumulativ effekt ved gjentatt bruk.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares <25°C og beskyttet mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Hibiscrub, OPPLØSNING:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
40 mg/ml 250 ml (plastflaske)
596023
- * F
500 ml (plastflaske)
592378
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Hibiscrub OPPLØSNING 40 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.08.2020


Sist endret: 20.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)