Glucosamin Orifarm

Orifarm Generics


Antiflogistikum.

M01A X05 (Glukosamin)TABLETTER, filmdrasjerte 400 mg: Hver tablett inneh.: Glukosaminsulfatkaliumklorid tilsv. glukosamin 400 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Lindring av symptomer ved mild til moderat artrose.

Dosering

1 tablett 3 ganger daglig. Alternativt kan hele dagsdosen tas samtidig 1 gang daglig. Ikke indisert ved akutte smertefulle symptomer. Klinisk effekt sees vanligvis i løpet av 4 uker etter behandlingsstart. Laveste effektive dose bør brukes.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Undersøkelser er ikke foretatt og doseanbefalinger kan derfor ikke gis.
  • Barn og ungdom <18 år: Bør ikke gis da effekt og sikkerhet ikke er påvist.
  • Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Allergi mot skalldyr, da virkestoffet fremstilles av skalldyr.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet utvises ved behandling av pasienter med diabetes mellitus. Overvåking av glukosenivået i blodet kan være påkrevd innledningsvis. Inneholder 87,3 mg kalium pr. tablett, og dette skal tas i betraktning ved nedsatt nyrefunksjon og ved kaliumkontrollert diett.

Interaksjoner

Økt INR med antikoagulantia av kumarintype (f.eks. warfarin) er rapportert. Pasienter som behandles med antikoagulantia som kumariner, bør derfor følges nøye opp ved oppstart eller avslutning av glukosaminbehandling. Ukjent om glukosamin påvirker andre legemidlers farmakokinetikk. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av andre legemidler, da mulige interaksjoner ikke kan utelukkes.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetTilstrekkelige data fra bruk hos gravide foreligger ikke. Det er ikke gjort dyrestudier mhp. effekter under svangerskapsforløp, embryo-/fosterutvikling og postnatal utvikling. Skal ikke brukes under graviditet.
AmmingUkjent om glukosamin går over i morsmelk. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Skal ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringIkke-steroid antiinflammatorisk og antirevmatisk middel.
VirkningsmekanismeGlukosamin er en endogen substans. Eksogen tilførsel til dyr kan øke proteoglykansyntesen i brusk, og dermed hemme nedbrytingen av brusken. Langtidsstudier indikerer at glukosamin kan ha en positiv virkning på metabolismen i brusk. Glukosamin har vist å gi smertelindring i løpet av 4 uker, samt forbedre bevegeligheten i berørte ledd hos pasienter med mild til moderat artrose.
FordelingVd ca. 5 liter.
HalveringstidCa. 2 timer etter i.v. tilførsel.
UtskillelseCa. 38% av i.v. dose utskilles i urinen i form av uendret substans.

Pakninger uten resept

90 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Glucosamin Orifarm, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
400 mg 90 stk. (boks, reseptfri pakn.)
156233
- * F
90 stk. (boks)
036620
- 111,60 C
180 stk. (boks)
036631
- 187,00 C
240 stk. (boks)
036643
- 237,30 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Glucosamin Orifarm TABLETTER, filmdrasjerte 400 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.04.2019


Sist endret: 05.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)