Migrenemiddel.

N02C X- (Matrem)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KAPSLER, harde: Hver kapsel inneh.: Pulverisert Tanacetum parthenium (L.) Schulz Bip., (matrem), herba 100 mg (tilsv. tørket matremurt 100 mg), hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Tradisjonelt plantebasert legemiddel indisert til forebyggelse av migrene etter at alvorlige tilstander er utelukket av lege. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

Dosering

Voksne og eldre
1 kapsel daglig. Hvis symptomer vedvarer >2 måneder ved bruk, bør lege eller kvalifisert helsepersonell konsulteres. Preparatet skal ikke brukes >3 måneder.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn og ungdom <18 år: Kontraindisert.
Administrering Skal svelges hele med vann eller annen væske. Skal ikke tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre planter fra Asteraceae (Compositae)-familien. Bruk hos barn og ungdom <18 år pga. utilstrekkelige data.

Forsiktighetsregler

Hvis symptomer forsterkes under bruk bør lege eller kvalifisert helsepersonell konsulteres. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen​/​ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier er utført. Ingen interaksjoner er rapportert.

Graviditet, amming og fertilitet

Sikkerhet under graviditet og amming er ikke fastslått. Tradisjonell erfaring tyder imidlertid på at Tanacetum parthenium kan stimulere menstruasjonsblødning og indusere abort. I tillegg viser dyrestudier reproduksjonstoksisitet etter høye matremdoser. Bruk anbefales ikke under graviditet og amming pga. utilstrekkelige data.
FertilitetIngen data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeBruksområdet for tradisjonelle plantebaserte legemidler er godkjent på bakgrunn av lang brukstradisjon. Det foreligger derfor ikke krav om dokumentasjon av farmakodynamiske​/​-kinetiske egenskaper.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Glitinum, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
30 stk. (blister)
513175

-

* F

SPC (preparatomtale)

Glitinum KAPSLER, harde

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

04.05.2023


Sist endret: 08.09.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)