Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning: Hver pose inneh.: Natriumklorid 0,39 g, kaliumklorid 0,50 g, natriumsitrat 0,98 g, glukose 8,13 g. Fortynnet i 1 liter vann gir: Natrium 50 mmol/liter, kalium 20 mmol/liter, klorid 40 mmol/liter, sitrat 10 mmol/liter, glukose 135 mmol/liter. Total osmolalitet 255 mmol/kg.


Indikasjoner

Mild til moderat dehydrering ved akutt diaré. Korreksjon av hypovolemi, erstatning ved kronisk væsketap, vedlikehold av vann- og elektrolyttbalanse.

Dosering

Ved mild til moderat dehydrering

 

De 6 første timer av behandlingen gis

Vedlikehold pr. døgn

Vekt (kg)

Volum (dl)

Volum (dl)

Under 5

2,5-4

4-7

5-10

4-8

6-13

10-15

8-12

10-20

over 15

12-16

18-25

De angitte volum kan tjene som veiledning for dosering. Rehydrerings- og vedlikeholdsvolum må rette seg etter den kliniske tilstand.
Tilberedning/Håndtering 30 g (3 poser) skal løses i 10 dl kokt og avkjølt vann. Det angitte forhold mellom pulver og vann skal alltid brukes. Utblanding av pulveret med for lite vann kan gi elektrolyttforstyrrelse og osmotisk diaré. Smaken kan om ønskelig justeres ved tilsetning av en liten mengde konsentrert saft (maks. 10 ml/liter ferdigblandet mikstur).

Forsiktighetsregler

Forsiktighet bør utvises ved diabetes insipidus, svekket nyrefunksjon, binyrebarksvikt, lungeødem, perifert ødem, hypertensjon og hjertesvikt. Ved behandling av akutt diaré hos barn, bør en spesielt vurdere hensiktsmessigheten av oral rehydrering. Bør ikke gis ved sjokk, alvorlig dehydrering og nedsatt bevissthet. En bør forvisse seg om at tilførsel av væske blir tilpasset det individuelle behov. Bør ikke brukes ved glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes ved graviditet og amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Ingen kjente.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Elektrolyttforstyrrelser og osmotisk diaré kan forekomme, spesielt når pulveret blir blandet ut med for lite vann.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeInneholder vann, glukose, natrium og kaliumsalter og absorberes, distribueres, metaboliseres og elimineres som tilsvarende næringsstoffer tilført via kosten.

Oppbevaring og holdbarhet

Tørt og ved høyst 30°C. Ferdigblandet mikstur oppbevares i kjøleskap (2-8°C) i høyst 2 døgn.

 

Pakninger, priser og refusjon

Gem, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 × 10 g
162295
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

Individuell refusjon

Elektrolyttblanding til peroralt bruk
Legemidler: Gem pulver til mikstur
Indikasjon: Elektrolyttforstyrrelser. Kronisk nyresykdom med elektrolyttforstyrrelser. Kort-tarm-syndrom og diaré. Forstyrrelser av vann- og elektrolyttbalanse ved diabetes insipidus.


SPC (preparatomtale)

Gem PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.07.2021


Sist endret: 06.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)