Sertraline Accord «Accord» tabletter, filmdrasjerte 50 mg

Sertraline Accord «Accord»

Merking 1:I
Merking 2:C
Form:Oval
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):10.5×4.2 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Sertraline Accord «Accord» tabletter, filmdrasjerte 100 mg

Sertraline Accord «Accord»

Merking:IJ
Form:Oval
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):13.4×5.3 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.