Quetiapine Accord «Accord» depottabletter, filmdrasjerte 50 mg

Quetiapine Accord «Accord»

Merking 1:Q
Merking 2:50
Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):11.2×11.2 mm
Farge:Rosa
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Quetiapine Accord «Accord» depottabletter, filmdrasjerte 150 mg

Quetiapine Accord «Accord»

Merking:AB2
Form:Kapselformet
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):17.4×6.7 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Quetiapine Accord «Accord» depottabletter, filmdrasjerte 200 mg

Quetiapine Accord «Accord»

Merking:I2
Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):9.6×9.6 mm
Farge:Gul
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Quetiapine Accord «Accord» depottabletter, filmdrasjerte 300 mg

Quetiapine Accord «Accord»

Merking 1:Q
Merking 2:300
Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):11.2×11.2 mm
Farge:Lysegul
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Quetiapine Accord «Accord» depottabletter, filmdrasjerte 400 mg

Quetiapine Accord «Accord»

Merking:I4
Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):12.9×12.9 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.