Optinate Septimum «Actavis» tabletter, filmdrasjerte 35 mg

Optinate Septimum «Actavis»

Merking 1:RSN
Merking 2:35 mg
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):5.7×11.7 mm
Farge:Oransje
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.