Naltrexone POA Pharma «POA Pharma» tabletter, filmdrasjerte 50 mg

Naltrexone POA Pharma «POA Pharma»

Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):13.0×6.0 mm
Farge:Lysegul
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.