Klomipramin «Mylan» tabletter, filmdrasjerte 10 mg

Klomipramin «Mylan»

Merking 1:G
Merking 2:CI10
Form:Rund
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):5.5×5.5 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Klomipramin «Mylan» tabletter, filmdrasjerte 25 mg

Klomipramin «Mylan»

Merking 1:G
Merking 2:CI
Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):5.5×5.5 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.