Granpidam «Accord» tabletter, filmdrasjerte 20 mg

Granpidam «Accord»

Merking:20
Form:Rund
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):6.6×6.6 mm
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.