Clopidogrel Accord «Accord» tabletter, filmdrasjerte 75 mg

Clopidogrel Accord «Accord»

Form:Rund
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):8.7×8.7 mm
Farge:Rosa
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.