Bronkyl

Bronkyl forte

Karo Pharma
BRUSETABLETTER 200 mg: Bronkyl: Hver brusetablett inneh.: Acetylcystein 200 mg, natriumhydrogenkarbonat, sitronsyre (E 330), laktose 75 mg, aroma og hjelpestoffer. Sitronsmak.


BRUSETABLETTER 600 mg: Bronkyl forte: Hver brusetablett inneh.: Acetylcystein 600 mg, natriumhydrogenkarbonat, sitronsyre (E 330), laktose 70 mg, aroma og hjelpestoffer. Sitronsmak.


Indikasjoner

Bronkyl: Voksne og barn ≥6 år: Slimløsende behandling ved akutte og kroniske bronkopulmonale sykdommer forbundet med unormal slimsekresjon og nedsatt slimtransport. Forsøksvis ved cystisk fibrose. Bronkyl forte: Voksne: Slimløsende behandling ved akutte og kroniske bronkopulmonale sykdommer forbundet med unormal slimsekresjon og nedsatt slimtransport.
Reseptfri bruk: Bronkyl: Voksne og barn ≥6 år: Korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene. Bronkyl forte: Voksne >18 år: Korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene.

Dosering

Slimløsende ved akutte og kroniske bronkopulmonale sykdommer hos voksne: Bronkyl: 1 brusetablett 2-3 ganger daglig. Bronkyl forte: 1 brusetablett daglig.
Slimløsende ved akutte og kroniske bronkopulmonale sykdommer hos barn ≥6 år: Bronkyl: 1 brusetablett 2 ganger daglig.
Cystisk fibrose: Bronkyl: Voksne og barn >7 år: 1-2 brusetabletter 2-4 ganger daglig. Barn 2-7 år: 1/2 brusetablett 2-4 ganger daglig.
Korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene (reseptfri bruk): Bronkyl: Voksne >18 år: 1 brusetablett 2-3 ganger daglig. Barn ≥6 år: 1 brusetablett 2 ganger daglig. Bronkyl forte: Voksne >18 år: 1 brusetablett daglig.
Spesielle pasientgrupper: Slimløsende ved akutte og kroniske bronkopulmonale sykdommer hos barn og ungdom: Bronkyl: Bør ikke brukes til barn <6 år. Bronkyl forte: Effekt og sikkerhet er ikke dokumentert for barn og ungdom <18 år.
Administrering: Oppløses i et 1/2-1 glass vann og drikkes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Bruk hos barn <2 år, unntatt ved ev. behandling av paracetamolforgiftning.

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet ved astma eller ved bronkospasme i anamnesen. Brukes med forsiktighet ved magesår i anamnesen. Ved tilstander med blodblandet slim bør underliggende årsak undersøkes. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved hereditær fruktoseintoleranse. Inneholder natrium og individuell vurdering bør tas ved natriumredusert diett. Bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Barn og ungdom <18 år: Se Dosering.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Hostedempende preparater undertrykker hosterefleksen og kan føre til at pasienten ikke får hostet opp slim. Ev. nytte av kombinasjon med hostedempende legemidler bør vurderes før behandling igangsettes. Acetylcystein kan forsterke den vasodilaterende og trombocyttaggregasjonshemmende effekten av nitrogyserin, selv om klinisk relevans er uklar. Ved samtidig behandling med nitroglyserin, bør forsiktighet utvises mht. hypotoni og mulige hodesmerter.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da human erfaring er utilstrekkelig. Dyrestudier viser ikke reproduksjonstoksisitet. Skal bare brukes under graviditet hvis fordel oppveier mulig risiko.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det er ikke klarlagt om barn som ammes påvirkes. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Inntil 30% av pasientene kan få gastrointestinale bivirkninger.

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeDiaré, kvalme
Mindre vanligeMagesmerte
Hud
SjeldneKløe, urticaria, utslett
Immunsystemet
SjeldneAngioødem
Luftveier
SjeldneBronkospasme

Inntil 30% av pasientene kan få gastrointestinale bivirkninger.

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, kvalme
Mindre vanlige
GastrointestinaleMagesmerte
Sjeldne
HudKløe, urticaria, utslett
ImmunsystemetAngioødem
LuftveierBronkospasme

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ennå ikke klarlagt, men det antas at acetylcystein administrert peroralt fungerer som en forløper til glutation, som binder toksiske stoffer i luftveiene. Reduserer hyppigheten av eksaserbasjoner ved kronisk bronkitt og har antagelig en mukoregulatorisk effekt.
Absorpsjon: Raskt. I tarmen skjer en uttalt deacetylering til cystein, som inngår i dannelsen av glutation. Tmax 1-2 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys og fuktighet.

Pakninger uten resept

Bronkyl: Brusetabletter 10 stk. og 25 stk. er unntatt fra reseptplikt. Bronkyl forte: Brusetabletter 10 stk. er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Bronkyl, BRUSETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg10 stk. (blister)
437472
-
-
*F
25 stk. (tablettrør)
477121
-
Byttegruppe
*F
100 stk. (tablettrør)
448845
Blå resept
Byttegruppe
222,90C

Bronkyl forte, BRUSETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
600 mg10 stk. (tablettrør)
579004
-
-
*F
50 stk. (tablettrør)
440704
Blå resept
-
256,00C
Bronkyl brusetabletter 200 mg 10 stk. selges via dagligvare, kiosker og bensinstasjoner (ikke på apotek).

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Bronkyl: 27.04.2018

Bronkyl forte: 22.05.2018