Medisinsk kull

Preparater: Kull «Circius Pharma» mikst. (aktivt kull 150 mg/ml), Actidose-aqua «Padock» mikst. (aktivt kull 208 mg/ml). Søknad om godkjenningsfritak for Actidose-aqua.

Bruksområde og dosering: Se Indikasjoner for ventrikkeltømming og medisinsk kull og Medisinsk kull - praktisk veiledning.