Finomel

Finomel Perifer

Baxter (Baxter AS)
Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INFUSJONSVÆSKE, emulsjon: Finomel: Steril, ikke-pyrogen kombinasjon av 42% glukoseoppløsning, 10% aminosyreoppløsning m/elektrolytter og 20% lipidemulsjon. Rekonstituert pose 1085 ml, 1435 ml og 1820 ml inneh.: Fiskeolje (rik på omega-3-syrer) 8,24 g, resp. 10,92 g og 13,84 g, renset olivenolje 10,3 g, resp. 13,65 g og 17,3 g, renset soyaolje 12,36 g, resp. 16,38 g og 20,76 g, triglyserider (middels kjedelengde) 10,3 g, resp. 13,65 g og 17,3 g, alanin 11,41 g, resp. 15,09 g og 19,13 g, arginin 6,34 g, resp. 8,38 g og 10,63 g, glysin 5,68 g, resp. 7,51 g og 9,52 g, histidin 2,64 g, resp. 3,5 g og 4,44 g, isoleucin 3,31 g, resp. 4,37 g og 5,54 g, leucin 4,02 g, resp. 5,32 g og 6,75 g, lysinhydroklorid 3,99 g, resp. 5,29 g og 6,7 g, metionin 2,2 g, resp. 2,92 g og 3,7 g, fenylalanin 3,09 g, resp. 4,08 g og 5,17 g, prolin 3,75 g, resp. 4,96 g og 6,28 g, serin 2,76 g, resp. 3,65 g og 4,62 g, treonin 2,31 g, resp. 3,06 g og 3,88 g, tryptofan 0,99 g, resp. 1,31 g og 1,66 g, tyrosin 0,22 g, resp. 0,29 g og 0,37 g, valin 3,2 g, resp. 4,23 g og 5,36 g, natriumacetattrihydrat 3,1 g, resp. 4,1 g og 5,19 g, kaliumklorid 2,47 g, resp. 3,27 g og 4,14 g, kalsiumkloriddihydrat 0,41 g, resp. 0,54 g og 0,68 g, magnesiumsulfatheptahydrat 1,36 g resp. 1,8 g og 2,28 g, hydrert natriumglyserofosfat 3,26 g, resp. 4,32 g og 5,47 g, sinksulfatheptahydrat 0,013 g, resp. 0,017 g og 0,021 g, glukosemonohydrat 151,5 g, resp. 200 g og 254,1 g, konsentrert eddiksyre, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering), eggfosfolipider, glyserol, natriumoleat, α-tokoferol, vann til injeksjonsvæsker. Ernæringsinnh. rekonstituert pose 1085 ml, 1435 ml og 1820 ml: Lipider 44 g, resp. 58 g og 73 g, aminosyrer 55 g, resp. 73 g og 92 g, glukose 138 g, resp. 182 g og 231 g, nitrogen 9,1 g, resp. 12 g og 15,3. Elektrolyttinnh. rekonstituert pose 1085 ml, 1435 ml og 1820 ml: Na+ 44,1 mmol, resp. 58,3 mmol og 73,9 mmol, K+ 33,1 mmol, resp. 43,8 mmol og 55,5 mmol, Mg2+ 5,5 mmol, resp. 7,3 mmol og 9,3 mmol, Ca2+ 2,8 mmol, resp. 3,7 mmol og 4,7 mmol, fosfor 13,8 mmol, resp. 18,3 mmol og 23,1 mmol, acetat 79,5 mmol, resp. 105 mmol og 133 mmol, Cl- 60,5 mmol, resp. 80,1 mmol og 102 mmol, sulfat 5,6 mmol, resp. 7,4 mmol og 9,3 mmol, sink 0,04 mmol, resp. 0,06 mmol og 0,07 mmol. Energiinnh. rekonstituert pose 1085 ml, 1435 ml og 1820 ml: Totale kalorier 1184 kcal, resp. 1567 kcal og 1988 kcal. Osmolaritet 1440 mosmol/liter, pH 6.


INFUSJONSVÆSKE, emulsjon: Finomel Perifer: Steril, ikke-pyrogen kombinasjon av 13% glukoseoppløsning, 10% aminosyreoppløsning m/elektrolytter og 20% lipidemulsjon. Rekonstituert pose 1085 ml, 1435 ml og 1820 ml inneh.: Fiskeolje (rik på omega-3-syrer) 6,12 g, resp. 8,16 g og 11,4 g, renset olivenolje 7,65 g, resp. 10,2 g og 14,25 g, renset soyaolje 9,18 g, resp. 12,24 g og 17,1 g, triglyserider (middels kjedelengde) 7,65 g, resp. 10,2 g og 14,25 g, alanin 7,08 g, resp. 9,46 g og 13,17 g, arginin 3,93 g, resp. 5,26 g og 7,31 g, glysin 3,52 g, resp. 4,71 g og 6,55 g, histidin 1,64 g, resp. 2,19 g og 3,05 g, isoleucin 2,05 g, resp. 2,74 g og 3,82 g, leucin 2,5 g, resp. 3,34 g og 4,64 g, lysinhydroklorid 2,48 g, resp. 3,31 g og 4,61 g, metionin 1,37 g, resp. 1,83 g og 2,54 g, fenylalanin 1,92 g, resp. 2,56 g og 3,56 g, prolin 2,33 g, resp. 3,11 g og 4,32 g, serin 1,71 g, resp. 2,29 g og 3,18 g, treonin 1,44 g, resp. 1,92 g og 2,67 g, tryptofan 0,62 g, resp. 0,82 g og 1,14 g, tyrosin 0,14 g, resp. 0,18 g og 0,25 g, valin 1,98 g, resp. 2,65 g og 3,69 g, natriumacetattrihydrat 1,92 g, resp. 2,57 g og 3,57 g, kaliumklorid 1,53 g, resp. 2,05 g og 2,85 g, kalsiumkloriddihydrat 0,25 g, resp. 0,34 g og 0,47 g, magnesiumsulfatheptahydrat 0,84 g, resp. 1,13 g og 1,57 g, hydrert natriumglyserofosfat 2,03 g, resp. 2,71 g og 3,77 g, sinksulfatheptahydrat 0,008 g, resp. 0,011 g og 0,015 g, glukosemonohydrat 84,4 g, resp. 112,8 g og 157,2 g, konsentrert eddiksyre, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering), eggfosfolipider, glyserol, natriumoleat, α-tokoferol, vann til injeksjonsvæsker. Ernæringsinnh. rekonstituert pose 1085 ml, 1435 ml og 1820 ml: Lipider 32 g, resp. 43 g og 60 g, aminosyrer 34 g, resp. 46 g og 64 g, glukose 77 g, resp. 103 g og 143 g, nitrogen 5,6 g, resp. 7,5 g og 10,5. Elektrolyttinnh. rekonstituert pose 1085 ml, 1435 ml og 1820 ml: Na+ 27,4 mmol, resp. 36,6 mmol og 50,9 mmol, K+ 20,6 mmol, resp. 27,5 mmol og 38,2 mmol, Mg2+ 3,4 mmol, resp. 4,6 mmol og 6,4 mmol, Ca2+ 1,7 mmol, resp. 2,3 mmol og 3,2 mmol, fosfor 8,9 mmol, resp. 11,9 mmol og 16,6 mmol, acetat 49,3 mmol, resp. 65,9 mmol og 91,7 mmol, Cl- 37,6 mmol, resp. 50,2 mmol og 69,9 mmol, sulfat 3,5 mmol, resp. 4,6 mmol og 6,4 mmol, sink 0,03 mmol, resp. 0,04 mmol og 0,05 mmol. Energiinnh. rekonstituert pose 1085 ml, 1435 ml og 1820 ml: Totale kalorier 751 kcal, resp. 1003 kcal og 1398 kcal. Osmolaritet 850 mosmol/liter, pH 6.


Indikasjoner

Parenteral ernæring for voksne når oral eller enteral ernæring er umulig, utilstrekkelig eller kontraindisert.

Dosering

Tilpasses individuelt iht. energiforbruk, klinisk status, kroppsvekt, evnen til å metabolisere innholdsstoffene samt tillegg av energi/proteiner gitt oralt/enteralt. Posestørrelse velges tilsvarende. Maks. daglig dose varierer med klinisk tilstand og kan endres fra dag til dag.
Voksne
Normal ernæringsstatus eller mildt katabolsk stress: Gjennomsnittlig daglig anbefaling 0,6-0,9 g aminosyrer/kg kroppsvekt/dag (0,1-0,15 g nitrogen/kg kroppsvekt/dag). Moderat til høyt metabolsk stress med eller uten feilernæring: Gjennomsnittlig daglig anbefaling 0,9-1,6 g aminosyrer/kg kroppsvekt/dag (0,15-0,25 g nitrogen/kg kroppsvekt/dag). Ved spesielle tilstander (f.eks. brannskader eller markert anabolisme) kan nitrogenbehov være enda høyere. Finomel: Doseringsområdet på 13-31 ml/kg kroppsvekt/dag gir 0,7-1,6 g aminosyrer/kg kroppsvekt/dag (tilsv. 0,11-0,26 g nitrogen/kg kroppsvekt/dag) og 14-33 kcal/kg kroppsvekt/dag total energi (11-27 kcal/kg kroppsvekt/dag ikke-proteinenergi). Anbefalt maks. daglig dose er 35 ml/kg kroppsvekt/dag, som vil gi 1,8 g aminosyrer/kg kroppsvekt/dag (tilsv. 0,29 g nitrogen/kg kroppsvekt/dag), 4,5 g glukose/kg kroppsvekt/dag, 1,4 g lipider/kg kroppsvekt/dag og et totalt energiinnhold på 38 kcal/kg kroppsvekt/dag (tilsv. 30 kcal/kg kroppsvekt/dag med ikke-proteinenergi). Finomel Perifer: Doseringsområdet på 20-40 ml/kg kroppsvekt/dag korresponderer til 0,6-1,3 g aminosyrer/kg kroppsvekt/dag (tilsv. 0,1-0,21 g nitrogen/kg kroppsvekt/dag) og 14-27 kcal/kg kroppsvekt/dag total energi (11-22 kcal/kg kroppsvekt/dag ikke-proteinenergi). Anbefalt maks. daglig dose er 40 ml/kg kroppsvekt/dag, som vil gi 1,3 g aminosyrer/kg kroppsvekt/dag (tilsv. 0,21 g nitrogen/kg kroppsvekt/dag), 2,8 g glukose/kg kroppsvekt/dag, 1,2 g lipider/kg kroppsvekt/dag og et totalt energiinnhold på 27 kcal/kg kroppsvekt/dag (tilsv. 22 kcal/kg kroppsvekt/dag med ikke-proteinenergi).
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt nyre-/leverfunksjon: Dosering tilpasses individuelt iht. klinisk status.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
Tilberedning/Håndtering Se SPC/pakningsvedlegg for instruksjoner for rekonstituering og blandbarhet med andre infusjoner/blod før eller under administrering.
Administrering Kun til engangsbruk. Brukes umiddelbart etter åpning. Skal ikke oppbevares for senere bruk. Infusjonshastigheten bør økes gradvis den 1. timen, og justeres mht. administrert dose, daglig voluminntak og infusjonsvarighet. Anbefalt infusjonsvarighet er 14-24 timer. Maks. infusjonshastighet for glukose er 0,25 g/kg kroppsvekt/time, for aminosyrer 0,1 g/kg kroppsvekt/time og for lipider 0,15 g/kg kroppsvekt/time. Finomel: Gis som i.v. infusjon i sentral vene. Infusjonshastigheten bør ikke overskride 2 ml/kg kroppsvekt/time (tilsv. 0,1 g aminosyrer, 0,25 g glukose og 0,08 g lipider/kg kroppsvekt/time). Finomel Perifer: Gis som i.v. infusjon i perifer eller sentral vene. Infusjonshastigheten bør ikke overskride 3 ml/kg kroppsvekt/time (tilsv. 0,09 g aminosyrer, 0,21 g glukose og 0,09 g lipider/kg kroppsvekt/time).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for fisk-, egg-, soya- eller peanøttprotein, mais/maisprodukter eller for innholdsstoffene. Alvorlig hyperlipidemi, alvorlig nedsatt leverfunksjon, alvorlige blodkoagulasjonssykdommer, medfødte avvik i aminosyremetabolismen, alvorlig nedsatt nyrefunksjon uten tilgang til hemofiltrering eller dialyse, ukontrollert hyperglykemi, patologisk forhøyede serumnivåer av noen av de inkluderte elektrolyttene. Akutt lungeødem, hyperhydrering og dekompensert hjertesvikt. Ustabile tilstander som alvorlige posttraumatiske tilstander, ukompensert diabetes mellitus, akutt hjerteinfarkt, slag, embolisme, metabolsk acidose, alvorlig sepsis, hypoton dehydrering og hyperosmolært koma.

Forsiktighetsregler

Finomel: Skal kun administreres via sentral vene. Finomel Perifer: Dersom perifer vene brukes til infusjon, bør osmolariteten av oppløsningene tas i betraktning, da tromboflebitt kan forekomme. Innstikksstedet til kateteret bør vurderes daglig for lokale tegn på tromboflebitt. Overfølsomhet/anafylaktisk reaksjon: Infusjonen stanses straks ved tegn/symptomer på allergisk reaksjon, slik som feber, frysninger, utslett eller dyspné. Inneholder soyaolje, fiskeolje og eggfosfolipider, som i sjeldne tilfeller kan gi allergiske reaksjoner. Kryssallergi er sett mellom soya og peanøtt. Inneholder glukose fremstilt av mais, som kan gi overfølsomhetsreaksjoner ved allergi mot mais eller maisprodukter. Pulmonal vaskulær utfelling: Pulmonal vaskulær utfelling som gir pulmonal vaskulær emboli og respirasjonshemming er sett ved parenteral ernæring, inkl. fatale tilfeller. Tilsetning av for mye kalsium og fosfat øker risikoen for kalsiumfosfatutfelling. Utfelling er sett selv ved fravær av fosfatsalt i oppløsningen. Mistenkt dannelse av utfelling in vivo er også sett. I tillegg til inspeksjon av oppløsningen bør infusjonssettet og kateteret også periodisk kontrolleres for utfellinger. Ved symptomer på respirasjonshemming bør infusjonen stoppes og medisinsk evaluering igangsettes. Infeksjon og sepsis: Administrering via vene er forbundet med økt infeksjonsrisiko, og strenge aseptiske forholdsregler bør tas for å unngå kontaminering under plassering og manipulering av kateteret. Fat overload-syndrom: Er sett for lignende preparater. Kan skyldes feiladministrering, f.eks. overdose og/eller høyere infusjonshastighet enn anbefalt, men kan også forekomme ved administrering iht. instruksjonene. Redusert/begrenset evne til lipidmetabolisme sammen med forlenget plasmaclearance kan føre til fat overload-syndrom, forbundet med plutselig forverring av klinisk tilstand og karakterisert ved feber, anemi, leukopeni, trombocytopeni, koagulasjonsforstyrrelse, hyperlipidemi, fettinfiltrasjon i lever (hepatomegali), svekket leverfunksjon og CNS-manifestasjoner (f.eks. koma). Syndromet er vanligvis reversibelt når infusjon av lipidemulsjon stanses. Bruk ved nedsatt lipidmetabolisme: Overvåk pasientens kapasitet til lipideliminasjon ved kontroll av serumtriglyseridnivå, som ikke bør ikke overstige 4,6 mmol/liter under infusjonen. Brukes med forsiktighet ved tilstander med nedsatt lipidmetabolisme, slik som ved nyresvikt, diabetes mellitus, pankreatitt, nedsatt leverfunksjon, hypotyreose og sepsis. Serumglukose, elektrolytter og osmolaritet, samt væskebalanse, syre-basestatus og leverenzymtester bør overvåkes. Reernæringssyndrom: Reernæring av alvorlig underernærte kan føre til reernæringssyndrom, kjennetegnet av intracellulær forskyvning av kalium, fosfor og magnesium etter hvert som pasienten blir anabolsk. Tiaminmangel og væskeretensjon kan utvikles. Nøye overvåkning og sakte økning av næringsinntak mens man unngår overernæring kan forebygge komplikasjonene. Hos underernærte kan initiering av parenteral ernæring påskynde væskeendringer som fører til lungeødem og hjertesvikt, samt redusert serumkonsentrasjon av kalium, fosfor, magnesium og vannløselige vitaminer. Endringene kan forekomme innen 24-48 timer, og forsiktig og langsom initiering av parenteral ernæring anbefales derfor i denne pasientgruppen, sammen med nøye overvåkning og passende justering av væske, elektrolytter, mineraler og vitaminer. Leversykdom forbundet med parenteral ernæring: Brukes med forsiktighet ved nedsatt leverfunksjon, inkl. kolestase og/eller forhøyede leverenzymer. Leverfunksjonsparametre bør overvåkes nøye. Hyperglykemi: Behandles med insulin og/eller justering av infusjonshastigheten. Nedsatt nyrefunksjon: Brukes med forsiktighet. Inntak av fosfat, magnesium og kalium bør kontrolleres nøye for å forebygge hyperfosfatemi, -magnesemi og/eller -kalemi. Forstyrrelser i elektrolytt- og væskebalansen (f.eks. unormalt høye eller lave serumnivåer av elektrolytter) bør korrigeres før infusjonsstart. Vann- og elektrolyttbalanse: Overvåk vann- og elektrolyttbalanse, serumosmolaritet, serumtriglyserider, syre-basebalanse, blodglukose, lever- og nyrefunksjon og blodverdier, inkl. blodplater og koagulasjonsparametre. Laktacidose: Brukes med forsiktighet ved laktacidose, utilstrekkelig cellulær oksygentilgang og/eller forhøyet serumosmolaritet. Langvarig bruk: I.v. infusjon av aminosyrer gir økt utskillelse av sporstoffer i urinen, spesielt kobber og sink, og bør tas i betraktning ved dosering av sporstoffer, spesielt under langvarig i.v. ernæring. Mengden sink som administreres med Finomel/Finomel Perifer bør tas i betraktning. Kardiovaskulært: Brukes med forsiktighet ved lungeødem eller hjertesvikt. Væskestatus bør overvåkes nøye ved parenteral ernæring. Overskudd av aminosyreinfusjon: Innholdet av aminosyrer kan føre til bivirkninger som kvalme, oppkast, frysninger og svetting, når anbefalt infusjonshastighet overskrides. Kan også gi økt kroppstemperatur. Ved nedsatt nyrefunksjon kan økt nivå av nitrogenholdige metabolitter (f.eks. kreatinin, urea) forekomme. Elektrolyttretensjon: Bør gis med forsiktighet ved tendens til elektrolyttretensjon. Spesiell klinisk overvåkning påkreves ved oppstart, og infusjonen stanses ved unormale tegn. Overdreven administrering av parenteral ernæring: For å unngå risiko forbundet med for hurtig infusjonshastighet, anbefales kontinuerlig og godt kontrollert infusjon, hvis mulig med volumetrisk pumpe. Laboratorietester: Lipidene i emulsjonen kan påvirke visse laboratorietester (f.eks. bilirubin, LDH, oksygenmetning, blodhemoglobin) hvis blodprøven tas før lipidene er utskilt (tar vanligvis 5-6 timer).

Interaksjoner

Skal ikke gis samtidig med blod gjennom samme infusjonsutstyr, pga. risiko for pseudoagglutinasjon. Ceftriakson skal ikke gis samtidig med i.v. kalsiumholdige oppløsninger gjennom samme infusjonsslange (f.eks. Y-kobling), pga. risiko for utfelling av ceftriakson-kalsiumsalt. Dersom samme infusjonsslange brukes for påfølgende administrering, må slangen skylles grundig mellom infusjonene med kompatibel væske. Soyaolje inneholder naturlig vitamin K1, men konsentrasjonen i Finomel/Finomel Perifer er så lav at påvirkning av koagulasjonsprosessen ved behandling med kumarinderivater forventes ikke.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetManglende data. Parenteral ernæring kan være nødvendig under graviditet. Bør kun gis til gravide etter nøye vurdering.
AmmingManglende data. Parenteral ernæring kan være nødvendig under amming. Bør kun gis til ammende etter nøye vurdering.
FertilitetAdekvate data er ikke tilgjengelig.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerKvalme, oppkast, frysninger, hyperglykemi og elektrolyttforstyrrelser, tegn på hypervolemi eller acidose.
BehandlingInfusjonen stanses umiddelbart. Hyperglykemi behandles iht. klinisk situasjon, enten med insulin og/eller justering av infusjonshastighet. Overdosering kan i tillegg føre til væskeoverbelastning, elektrolyttforstyrrelser og hyperosmolalitet. Ved vedvarende symptomer etter avbrutt infusjon kan hemodialyse, hemofiltrering eller hemodiafiltrering vurderes.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringParenteralt ernæringspreparat med aminosyrer, karbohydrater, fettstoffer og elektrolytter.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses. Oppbevares i original ytterpose. Etter rekonstituering: Brukes umiddelbart etter at de ikke-permanente forseglingene mellom de 3 kamrene er åpnet. Rekonstituert blanding er stabil i inntil 7 dager ved 2-8°C, etterfulgt av 48 timer ved 25°C. Etter tilsetninger (elektrolytter, sporstoffer, vitaminer): For spesifikke tilsetninger er stabilitet vist for 7 dager ved 2-8°C, etterfulgt av 48 timer ved 25°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre tilsetninger er utført under aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser og refusjon

Finomel, INFUSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
4 × 1085 ml (trekammerpose)
152168
- 1 910,70 C
4 × 1435 ml (trekammerpose)
472064
- 2 218,60 C
4 × 1820 ml (trekammerpose)
540463
- 2 501,10 C

Finomel Perifer, INFUSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
4 × 1085 ml (trekammerpose)
459813
- 1 593,20 C
4 × 1450 ml (trekammerpose)
185396
- 1 865,40 C
4 × 2020 ml (trekammerpose)
370938
- 2 110,50 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

Individuell refusjon

Infusjonsoppløsninger ved dehydrering eller til parenteral ernæring
Legemidler: Infusjonsoppløsninger og infusjonskonsentrater (flere ulike)
Indikasjon: Dehydrering som er så alvorlig at parenteral behandling med elektrolytter er nødvendig. Sykdom som er så alvorlig at parenteral ernæring er nødvendig.


SPC (preparatomtale)

Finomel INFUSJONSVÆSKE, emulsjon

Gå til godkjent preparatomtale

Finomel Perifer INFUSJONSVÆSKE, emulsjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.12.2020


Sist endret: 15.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)