Ferromax

Karo Pharma


Jernpreparat.

B03A A07 (Ferrosulfat)TABLETTER 65 mg: Hver tablett inneh.: Ferrosulfat tilsv. Fe2+ 65 mg, laktose, sukrose, hjelpestoffer. Fargestoff: Nykockin (E 124).


Indikasjoner

Jernmangel, jernmangelanemi. Profylaktisk til blodgivere og etter ventrikkelreseksjon.

Dosering

Voksne og barn >12 år: 2-3 tabletter daglig, f.eks. 1 tablett om morgenen, 1-2 tabletter om kvelden. Gradvis opptrapping av dosen kan minske gastrointestinale bivirkninger.
Administrering: Best virkning oppnås hvis preparatet tas utenom måltider, men i tilfelle plagsomme bivirkninger kan preparatet tas til måltid.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved øsofagusforsnevringer og/eller obstruerende forandringer i fordøyelseskanalen. Aspirasjon av jernsulfattabletter kan gi nekrose i bronkieslimhinnen. Dette kan føre til bronkoialstenose, hoste, hemoptyse og/eller lungebetennelse, og symptomer kan oppstå dager eller måneder etter aspirasjon. Eldre og pasienter med svelgevansker skal kun behandles etter grundig vurdering av risiko for aspirasjon. Alternative legemiddelformer bør vurderes. Pasienter bør søke legehjelp ved mistanke om aspirasjon. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og sukrose, og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, fruktoseintoleranse, total laktasemangel, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Nedsatt effekt ved samtidig bruk av antacida. Nedsatt effekt av kinoloner, levodopa, tetrasykliner og tyroksin pga. kompleksbinding. Gir nedsatt effekt av metyldopa og penicillamin.

Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes under graviditet og amming.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Toverdig jern i lett absorberbar form.
Absorpsjon: Hovedsakelig fra duodenum og øvre halvdel av jejunum. Ca. 25% jern gitt som ferrosalt kan absorberes. Absorberes best utenom måltider. Ved jernmangel kan 50-100 mg jern inkorporeres i hemoglobinet daglig. Jern transporteres gjennom mucosa i tarmen ved aktiv transport.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ferromax, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
65 mg 100 stk. (blister)
007588
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.12.2020