Fanalgin

Karo Pharma

Analgetikum.

ATC-nr.: N02B B51

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N02B B01
Fenazon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fenazon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Fenazon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fenazon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.07.2016) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 N06B C01
Koffein
 
PNEC: 40 μg/liter
Salgsvekt: 1 037,55973 kg
Miljørisiko: Bruk av koffein gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Koffein har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at koffein er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 17.09.2019) er utarbeidet av Recip AB.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER: Hver tablett inneh.: Fenazon 500 mg, koffein 50 mg, sorbitol, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter.

Dosering

1-2 tabletter inntil 3 ganger i døgnet.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktivt ulcus.

Forsiktighetsregler

Hos eldre kan utskillelsen av fenazon skje vesentlig langsommere enn hos yngre. Langvarig bruk gir risiko for allergiske reaksjoner. Forsiktighet ved ulcusanamnese, dyspepsi o.a. gastrointestinale plager, nedsatt lever- og nyrefunksjon. Kronisk bruk av store doser kan gi risiko for nyrekomplikasjoner. Ved langtidsbruk (>3 måneder) av analgetika, med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres. Hodepine utløst av overforbruk av analgetika bør ikke behandles med doseøkning. I slike tilfeller bør analgetika seponeres i samråd med lege.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N02B B51
Fenazon kan gi nedsatt effekt av bl.a. perorale antikoagulantia og diazepam, mens cimetidin og disulfiram kan øke effekten av fenazon. Fenytoin induserer leverenzymer og øker nedbrytningen av koffein. Perorale antikonseptiva og cimetidin hemmer nedbrytningen og øker virketiden av koffein.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Lang klinisk erfaring og studier indikerer liten risiko for skadelige effekter av fenazon på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet. Bruk av koffein under graviditet bør generelt begrenses. Noen studier har vist økt risiko for redusert fødselsvekt og spontanabort relatert til koffeininntak under graviditet. Fanalgin bør derfor ikke brukes under graviditet.
Amming: Fenazon går over i morsmelk og et barn som ammes utsettes for ca. 1% av morens dose. Koffein går over i morsmelk, og melk:plasma-forhold på <0,75 er målt. Koffein i morsmelk kan ha stimulerende effekt på diende barn. Fanalgin bør brukes med forsiktighet under amming.
Fenazon|Koffein

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeKvalme, uvelhet, økt magesyresekresjon
Generelle
VanligeHodepine
SjeldneAnafylaktisk reaksjon
Hjerte
VanligeTakykardi
Mindre vanligeEkstrasystoler
Hud
Mindre vanligeUrticaria
Nevrologiske
VanligeTremor
Nyre/urinveier
VanligePolyuri
Psykiske
VanligeInsomni, rastløshet
Øre
Mindre vanligeTinnitus
Øye
SjeldneFlimmerskotom

Vedvarende bruk av større doser kan gi hodepine ved seponering.

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme, uvelhet, økt magesyresekresjon
GenerelleHodepine
HjerteTakykardi
NevrologiskeTremor
Nyre/urinveierPolyuri
PsykiskeInsomni, rastløshet
Mindre vanlige
HjerteEkstrasystoler
HudUrticaria
ØreTinnitus
Sjeldne
GenerelleAnafylaktisk reaksjon
ØyeFlimmerskotom

Vedvarende bruk av større doser kan gi hodepine ved seponering.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For fenazon N02B B51 og koffein N06B C01

Egenskaper

Klassifisering: Fenazon: Analgetisk, antipyretisk og en viss antiinflammatorisk effekt. Koffein: Virker sentralstimulerende og kontraherende på cerebrale kar.
Absorpsjon: Fenazon: Raskt og nesten fullstendig fra mage-tarmkanalen. Cmax etter 1/2-11/2 time. Koffein: Raskt og nesten fullstendig fra mage-tarmkanalen. Cmax etter 1/4-1 time.
Proteinbinding: Fenazon: Ca. 10%.
Fordeling: Raskt.
Halveringstid: Fenazon: Ca. 11 timer, betydelige individuelle variasjoner, forhøyet ved nedsatt leverfunksjon og hos eldre. Koffein: Ca. 4 timer.
Metabolisme: Fenazon: I lever, vesentlig ved hydroksylering og konjugering med glukuronsyre. Koffein: I leveren ved demetylering og oksidering.
Utskillelse: Fenazon: I urinen, ca. 5% uomdannet. Store doser kan farge urinen rød. Koffein: I urinen, ca. 10% uomdannet.

Pakninger uten resept

20 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 18.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.09.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Fanalgin, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 stk. (blister)
473439
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

analgetika (analgetikum, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

polyuri (økt diurese, økt urinmengde, økt urinproduksjon): Økt urinutskillelse der kroppen produserer unormalt mye urin.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.