Ezetimibe Orion

Orion


Serumkolesterolsenkende middel.

C10A X09 (Ezetimib)TABLETTER 10 mg: Hver tablett inneh.: Ezetimib 10 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Primær (heterozygot familiær og ikke-familiær) hyperkolesterolemi: Tilleggsbehandling til kostholdsendringer sammen med en HMG-CoA-reduktasehemmer (statin) når tilstanden ikke er hensiktsmessig kontrollert med et statin alene. Tilleggsbehandling til kostholdsendringer hvor et statin vurderes uegnet/ikke tolereres. Forebygging av kardiovaskulære hendelser: Reduksjon av risiko for kardiovaskulære hendelser hos pasienter med koronar hjertesykdom (CHD) og som tidligere har hatt akutt koronarsyndrom (ACS), når det gis i tillegg til pågående statinbehandling/ved oppstart samtidig med et statin. Homozygot familiær hyperkolesterolemi (HoFH): Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer sammen med et statin. Pasientene kan også få annen tilleggsbehandling (f.eks. LDL-aferese).

Dosering

Se SPC.
Administrering: Kan tas når som helst på dagen. Kan tas med eller uten mat.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Ezetrol «MSD»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ezetimibe Orion, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg 30 stk. (blister)
185978
Blå resept
Byttegruppe
286,80 (trinnpris 85,90) C
100 stk. (blister)
599411
Blå resept
Byttegruppe
871,30 (trinnpris 201,10) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.02.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.12.2017