Kortikosteroid gruppe III (sterke).

S02B A07 (Betametason)ØREDRÅPER, oppløsning i engangspipetter 0,05%: 1 g inneh.: Betametasondipropionat tilsv. betametason 0,5 mg, karbomer, natriumhydroksid, isopropanol, renset vann.


Indikasjoner

Øregangseksem.

Dosering

Øregangen bør rengjøres før behandlingsstart. Initialt i behandlingen gis 1 engangspipette 2 ganger pr. døgn. Etter noen dager reduseres doseringen til 1 engangspipette 1 gang pr. døgn. Om ikke forbedring er oppnådd innen 10-14 dager bør øre-nese-halsspesialist rådføres.
Administrering: Til bruk i øret.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Trommehinneperforasjon.

Forsiktighetsregler

Behandling av barn skal skje i samråd med spesialist. Glukokortikosteroider kan maskere, aktivere eller forverre en infeksjon. Synsforstyrrelser: Er sett ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Hvis symptomer som tåkesyn eller andre synsforstyrrelser oppstår, skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker. Dette kan omfatte grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR), som er sett etter bruk av systemiske og topikale kortikosteroider.

Graviditet, amming og fertilitet

Risiko ved bruk under graviditet og amming vurderes som liten. Preparatet kan brukes under graviditet og amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Endokrine
SjeldneBinyrebarksuppresjon
Hud
Mindre vanligeHudatrofi
SjeldneHypertrikose, hypo- eller hyperpigmentering, sensibilisering (betametason)
Infeksiøse
Mindre vanligeSekundærinfeksjon
Kar
Mindre vanligeKapillærskjørhet (ekkymoser)
Øye
Ukjent frekvensTåkesyn
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
HudHudatrofi
InfeksiøseSekundærinfeksjon
KarKapillærskjørhet (ekkymoser)
Sjeldne
EndokrineBinyrebarksuppresjon
HudHypertrikose, hypo- eller hyperpigmentering, sensibilisering (betametason)
Ukjent frekvens
ØyeTåkesyn

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antiinflammatorisk og kløestillende effekt. Gjennom modifisering av kortisonstrukturen (1,2 dobbelbinding, fluorisering og betametylering) oppnås en økt glukokortikoid og antiinflammatorisk effekt samt en redusert mineralkortikoid effekt sammenlignet med hydrokortison.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C, i konvolutten. Engangspipetter i åpnet konvolutt er holdbare i 4 uker.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Diprotit, ØREDRÅPER, oppløsning i engangspipetter:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,05%30 × 0,2 ml (engangspipette)
562088
-
-
265,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.07.2020