Slimhinneavsvellende middel.

ATC-nr.: R01A A07

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 R01A A07
Xylometazolin
 
PNEC: 2,03 μg/liter
Salgsvekt: 18,9931 kg
Miljørisiko: Bruk av xylometazolin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Xylometazolin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Xylometazolin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 11.06.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

NESESPRAY, oppløsning 0,5 mg/ml og 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Xylometazolinhydroklorid 0,5 mg, resp. 1 mg, dekspantenol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumedetat, renset vann.


Indikasjoner

Til drenasje ved akutt rhinitt, sinusitt og akutt otitt.
Reseptfri bruk: Til behandling av tett nese ved forkjølelse og akutt sinusitt.

Dosering

1 mg/ml: Voksne og barn >10 år: 1 spray (140 μg) i hvert nesebor maks. 3 ganger i døgnet i høyst 10 dager. Det bør gå minimum 6 timer mellom hver dose. Barn <10 år: Styrken 1 mg/ml bør ikke brukes.
0,5 mg/ml: Barn 2-10 år: 1 spray (35 μg) i hvert nesebor maks. 3 ganger i døgnet i høyst 5 dager. Det skal gå minst 8 timer mellom hver dose. Barn <2 år: Skal ikke brukes.
Administrering: Til nasal bruk.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Behandling av barn <2 år. Skal ikke brukes ved trans-sphenoidal hypofyseektomi eller operasjoner som eksponerer dura mater. Skorpedannelser (rhinitis sicca) og inflammasjonstilstander i hud og slimhinner i nesehulen. Trangvinklet glaukom.

Forsiktighetsregler

Kjent overfølsomhet for sympatomimetika. Bør ikke brukes sammenhengende i mer enn 5 dager hos barn og 10 dager hos voksne for å unngå medikamentell rhinitt (rebound-effekt). Anbefalt dose må ikke overskrides. Ved feilbruk og høy dosering kan xylometazolinabsorpsjon gi systemisk effekt, særlig hos barn. Forsiktighet ved hypertensjon, kardiovaskulær sykdom, thyreoid sykdom og ved sterke reaksjoner på adrenerge substanser. Bruk hos pasienter med lang QT-tid-syndrom kan gi økt risiko for alvorlig ventrikulær arytmi.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R01A A07
En forsterkning av de systemiske effektene av xylometazolin ved samtidig bruk av trisykliske eller tetrasykliske antidepressiver kan ikke utelukkes, særlig ved overdosering. Samtidig bruk av MAO-hemmere gir risiko for hypertensjon og kombinasjonen bør unngås.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Vasokonstriktive farmakodynamiske effekter indikerer at xylometazolin kan være skadelig under graviditet, men xylometazolin absorberes i liten grad intranasalt. Ingen skadelige effekter av dekspantenol er vist under graviditet. Det er lite sannsynlig at preparatet kan forårsake fosterskadelige effekter, og det kan brukes under graviditet i terapeutiske doser.
Amming: Ukjent hvor mye xylometazolin eller dekspantenol som går over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket. Preparatet kan brukes under amming i terapeutiske doser.
Xylometazolin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
SjeldneKvalme
Generelle
VanligeSvie og dehydrering i neseslimhinnen
Mindre vanligeLokal irritasjon
Hjerte
Svært sjeldneArytmi, hypertensjon
Immunsystemet
Svært sjeldneLokale og systemiske allergiske reaksjoner
Nevrologiske
SjeldneHodepine
Psykiske
Svært sjeldneNervøsitet, søvnforstyrrelse
Øye
Svært sjeldneForbigående synsforstyrrelse
Langtidsbruk kan føre til medikamentell rhinitt (rebound-effekt).
FrekvensBivirkning
Vanlige
GenerelleSvie og dehydrering i neseslimhinnen
Mindre vanlige
GenerelleLokal irritasjon
Sjeldne
GastrointestinaleKvalme
NevrologiskeHodepine
Svært sjeldne
HjerteArytmi, hypertensjon
ImmunsystemetLokale og systemiske allergiske reaksjoner
PsykiskeNervøsitet, søvnforstyrrelse
ØyeForbigående synsforstyrrelse
Langtidsbruk kan føre til medikamentell rhinitt (rebound-effekt).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: R01A A07

Egenskaper

Klassifisering: Vasokonstriktor.
Virkningsmekanisme: Antas å utøve sin karkontraherende effekt ved å stimulere adrenerge alfareseptorer. Raskt innsettende virkning. Ved anbefalt dose er systemisk absorpsjon minimal. Virketid: 6-12 timer. Preparatet inneholder dekspantenol som brukt topikalt antas å ha epitelbeskyttende, sårhelende og fuktighetsbevarende egenskaper. Kombinasjonen xylometazolin og dekspantenol har etter 3 og 5 dagers behandling vist signifikant bedre effekt på nasal obstruksjon, rødhet av nasal mucosa, hyperplastisitet og rhinoré, enn xylometazolin alene.

Pakninger uten resept

Nesespray inntil 10 ml er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 03.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.01.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Dexyl, NESESPRAY, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,5 mg/ml10 ml (spray uten konserveringsmiddel m/dosepumpe)
404668
SPC_ICON-
-
*F
1 mg/ml10 ml (spray uten konserveringsmiddel m/dosepumpe)
044128
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

adrenerg: Som virker med eller som adrenalin.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

otitt (ørebetennelse, øreinfeksjon): Betennelse i øret. Klassifiseres som otitis externa (betennelse i øregangen), otitis media (betennelse i mellomøret) og otitis interna (betennelse i det indre øret).

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.