Cortimyk

Karo Pharma


Kortikosteroid + antimykotikum.

D01A C20 (Mikonazol, Hydrokortison)KREM 20 mg/g + 10 mg/g: 1 g inneh.: Mikonazolnitrat 20 mg, hydrokortison 10 mg, benzosyre, butylhydroksyanisol, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Tinea og dermal candidainfeksjon med inflammatoriske innslag og/eller ved plagsom kløe.
Reseptfri bruk: Behandling av fotsopp med kløe.

Dosering

Smør tynt på det infiserte området og 1-2 cm utenfor, morgen og kveld. Behandlingen bør fortsette i minst 1 uke etter at kløen, irritasjonen og rødheten er gått over for å forebygge tilbakefall.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre imidazolderivater. Herpex simplex, vaccinia, alle former av varicella og tuberkuløs hudsykdom.

Forsiktighetsregler

Unngå å få krem i øynene. Risiko for systemisk effekt må tas i betraktning ved langtidsbehandling av alvorlig eksem på store områder av kroppen hos små barn. Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkl. anafylaksi og angioødem, er rapportert ved behandling med topikale legemiddelformer av mikonazol. Behandlingen bør seponeres ved overfølsomhet eller irritasjon. Skal ikke komme i kontakt med slimhinnene i øyet. Synsforstyrrelser: Kan rapporteres ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn eller andre synsforstyrrelser, skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for vurdering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs chorioretinopati (CSCR), som er rapportert etter bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Inneholder benzosyre som kan være mildt irriterende mot hud, øyne og slimhinner, samt butylhydroksyanisol som kan gi lokale hudreaksjoner eller irritasjon av øyne og slimhinner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Systemisk administrert mikonazol inhiberer CYP3A4/CYP2C9. Siden systemisk tilgjengelighet er begrenset etter topikal applikasjon, er klinisk relevante interaksjoner sjeldent. Ved behandling med orale antikoagulantia slik som warfarin, må det imidlertid utvises forsiktighet, og antikoagulerende effekt bør monitoreres.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Da systemisk eksponering av hydrokortison og mikonazolnitrat er minimal, er det ikke forventet effekter under graviditet. Ved langtidsbehandling av store kroppsområder, bør man imidlertid ta hensyn til risiko for systemisk effekt.
Amming: Hydrokortison utskilles i morsmelk, men ved terapeutiske doser er det ikke forventet noen effekt på nyfødte/spedbarn som ammes. Kan brukes under amming, men bør ikke smøres på brystene før amming.

 

Bivirkninger

Forekommer hos ca. 1%.
OrganklasseBivirkning
Hud
Mindre vanligeHudirritasjon
SjeldneAllergisk kontaktdermatitt
Øye
Mindre vanligeTåkesyn
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
HudHudirritasjon
ØyeTåkesyn
Sjeldne
HudAllergisk kontaktdermatitt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdreven bruk kan gi hudirritasjon, men symptomene forsvinner vanligvis når behandlingen stanses. Lokalt påsmurte kortikosteroider kan absorberes i tilstrekkelige mengder til å gi systemiske effekter.

Egenskaper

Klassifisering: Imidazol- og triazolderivat. Kombinasjon av et bredspektret antimykotikum (mikonazol) med et gruppe I kortikosteroid (hydrokortison).
Virkningsmekanisme: Fungicid, antibakteriell, kløestillende og antiinflammatorisk effekt. Mikonazol inhiberer biosyntesen av ergosterol i sopp og endrer sammensetningen av andre lipidkomponenter i membranen. Dette fører til nekrose av soppcellen. Hydrokortison virker antiinflammatorisk og kløestillende. Glukokortikoider har evne til å trenge gjennom stratum corneum og påvirke de dypere cellelagene.
Absorpsjon: Mikonazol absorberes i liten grad ved lokal påsmøring. Hydrokortison penetrerer huden lett og absorberes i ulik grad avhengig av type og lokalisering av infeksjonen.
Metabolisme: Hydrokortison metaboliseres i lever og vev.
Utskillelse: Metabolittene utskilles via urin, sammen med en liten mengde hydrokortison som utskilles i uendret form.

Pakninger uten resept

20 g er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Cortimyk, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 mg/g + 10 mg/g20 g
177543
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 06.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.09.2020